Ersättning

Här finns information om Järfälla kommuns ersättning till utförare.

Fakturaadress

Järfälla kommun INX9025-001
Box 75
177 22 Järfälla

Glöm inte att ange rätt referensnummer på fakturan.

Klicka här för mer information om e-faktura

Kontakta oss

IT-supporten (Servicecenter)

Tel: 08-580 299 96

E-post: kontakt@jarfalla.se

Kontakta oss | Frågor & svar