Ersättning

Här finns information om Järfälla kommuns ersättning till utförare.

Fakturaadess:

Järfälla kommun
Fakturacentralen
Box 75
177 22 Järfälla

Ange om det gäller Myndighet äldre eller Myndighet funktionsnedsättning.

Kontakta oss

IT-supporten (Servicecenter)

Tel: 08-580 299 96

E-post: kontakt@jarfalla.se

Kontakta oss | Frågor & svar