OPI - omsorgsprisindex

Om du som utförare har OPI i avtalet ska detta löpande läggas till på dygnsavgifter som faktureras kommunen.

OPI 2022

OPI för 2022 är fastställd till 1,9 % och ska läggas till på dygnsavgiften gällande 2022 års fakturor. Detta ska göras löpande och inte i slutet av året.

Gäller endast om din verksamhet har OPI i avtalet.

OPI betyder omsorgsprisindex och höjs procentuellt varje år.

Läs mer om OPI hos SKR

Frågor om ersättning

Har du frågor kring ersättningen kan du ringa kommunens servicecenter 08-580 285 00 som hjälper dig vidare till ansvarig inom respektive område.

Kontakta oss

IT-supporten (Servicecenter)

Tel: 08-580 299 96

E-post: kontakt@jarfalla.se

Kontakta oss | Frågor & svar