Sjuklöneersättning

Ersättning till företag för sjuklöneersättning vid sjukdom hos ordinarie personlig assistent.

Företaget ska skicka in nedanstående blanketter ifyllda för att kunna få ersättning.

Fullmakt Word, 32 kB.

Ansökan sjukersättning LSS Pdf, 171 kB.

Informationsblad sjuklönersättning Pdf, 125.2 kB.


Observera att ersättning utgår inte för karensdagen eftersom den dagen inte är en merkostnad.

Kontakta oss

IT-supporten (Servicecenter)

Tel: 08-580 299 96

E-post: kontakt@jarfalla.se

Kontakta oss | Frågor & svar