Innehåll

Lifecare för utförare

Lifecare utförare är ett verksamhetssystem inom vård och omsorg. Här hittar du manualer och handbok för Lifecare utförare.

Har du läst manualen men har fortfarande inte fått svar på din fråga eller kanske du behöver göra en felanmälan? Kontakta IT-supporten på support@jarfalla.se eller ring på telefon: 08-580 299 96

Hur får jag behörighet till Lifecare utförare?

Behörigheter till personalen administreras av verksamhetschefen.

Vad registreras i Lifecare utförare?

I Lifecare utförare upprättar du som utförare:

  • genomförandeplan för varje brukare
  • social journal

Vem gör vad i Lifecare utförare?

Kommunens biståndshandläggare beslutar om insatser för en person och skickar en beställning till vald utförare. Handläggaren följer upp att beslutet blir verkställt.

Verksamhetschef eller samordnare administrerar behörigheter samt tar emot och verkställer beställningar om insatser.

Omsorgspersonal för journalanteckningar samt upprättar en genomförandeplan tillsammans med brukaren, eller med närstående/företrädare, om hur insatsen ska utföras. Genomförandeplanen ska regelbundet följas upp så länge uppdraget pågår.

Senast uppdaterad:

Lagen om tillgänglighet till digital offentlig service syftar till att göra den digitala servicen mer tillgänglig, särskilt för personer med funktionsnedsättning. Om du upplever att webbplatsen inte lever upp till det kan du meddela oss här eller begära ut otillgängligt innehåll i alternativt format.

Läs mer i vår tillgänglighetsredogörelse om du vill veta hur väl vår webbplats uppfyller kraven

Påtala bristande tillgänglighet
Begär att få otillgängligt innehåll levererat i alternativt format

Om du upplever att du på grund av bristande tillgänglighet inte kan ta del av innehåll kan du begära att få detta levererat i ett alternativt format. Fyll i formuläret så återkopplar vi till dig.Upp