Phoniro Care

Phoniro Care är en IT-plattform som du tillsammans med Phoniro App i mobilen använder för att registrera insatser som utförs hemma hos brukaren.

Syftet med tidmätningen är att:

  • kvalitetssäkra verksamheten.
  • säkerställa att brukaren får de insatser som beviljats.
  • förbättra kommunens möjlighet att följa upp insatserna.
  • möjliggöra kontroll av att de insatser som kommunen betalar för har utförts.

Alla utförare som utför hemtjänst, avlösning enligt SoL och ledsagning enligt SoL måste använda Phoniro App och Phoniro App för tidsregistrering och dokumentation.

Dokument

Rätta felregistreringPDF

Felregistrering blankettWord

Support

Om du behöver support:

1. Läs Järfällas lathundar och manualer i Phoniro Care
supportdel.

2. Kontakta den person som är superanvändare eller administratör inom din organisation/företag för hjälp.

3. Superanvändare och administratörer kan kontakta Järfälla kommuns applikationssupport för mer hjälp.

E-post: kontakt@jarfalla.se

Telefon: 08-580 299 96

Applikationssupporten ansvarar för fortsatta kontakter med Tieto eller Phoniro Care vid behov. Du kan inte ringa direkt till Phoniro Systems.

Kontakta oss | Frågor & svar