Phoniro Care

Phoniro Care är en IT-plattform som tillsammans med Phoniro App,en applikation i mobiltelefon, används för dokumenterar och registrerar insatser som utförs hemma hos brukaren.

Syftet med tidmätningen är att:

  • kvalitetssäkra verksamheten.
  • säkerställa att brukaren får de insatser som beviljats.
  • förbättra beställarens möjlighet att följa upp insatserna.
  • möjliggöra kontroll av att de insatser som kommunen betalar för har utförts.

Alla utförare som utför hemtjänst, avlösning enligt SoL och ledsagning enligt SoL måste använda Phoniro App och Phoniro App för tidsregistrering och dokumentation.

Support

Om du behöver support:

1. Läs Järfällas lathundar och manualer i Phoniro Care
supportdel.

2. Kontakta den person som är superanvändare eller administratör inom din organisation/företag för hjälp.

3. Superanvändare och administratörer kan kontakta Järfälla kommuns applikationssupport för mer hjälp.

E-post: kontakt@jarfalla.se

Telefon: 08-580 299 96

Applikationssupporten ansvarar för fortsatta kontakter med Tieto eller Phoniro Care vid behov. Du kan inte ringa direkt till Phoniro Systems.

Kontakta oss | Frågor & svar