Phoniro Care

Obs! Kontakta Järfällas montör för uppsättning och nedmontering av det digitala låsvredet. Det görs via Life Care, meddelande "Nyckelfri hemtjänst Montör".

Phoniro Care använder du tillsammans med Phoniro App i mobilen för att registrera insatser som utförs hemma hos brukaren.

Syftet med registrering och tidsmätning är att:

  • kvalitetssäkra verksamheten.
  • säkerställa att brukaren får de insatser som beviljats.
  • förbättra kommunens möjlighet att följa upp insatserna.
  • möjliggöra kontroll av att de insatser som kommunen betalar för har utförts.

Alla utförare som utför boendestöd, hemtjänst, avlösning enligt SoL och ledsagning enligt SoL måste använda Phoniro Care för tidsregistrering och dokumentation.

Support

Om du behöver support:

  1. Läs Järfällas lathundar.
  2. Kontakta superanvändare.
  3. Superanvändare kontaktar kommunens support.

E-post: kontakt@jarfalla.se

Telefon: 08-580 299 96

Järfälla kommun ansvarar för kontakter med Tieto eller Phoniro Care. Du som utförare kan inte ringa direkt till Phoniro Systems.

Kontakta oss | Frågor & svar