Innehåll

Phoniro Care

Obs! Kontakta Järfällas montör för uppsättning och nedmontering av det digitala låsvredet. Det görs via Life Care, meddelande "Nyckelfri hemtjänst Montör".

Phoniro Care använder du tillsammans med Phoniro App i mobilen för att registrera insatser som utförs hemma hos brukaren.

Syftet med registrering och tidsmätning är att:

  • kvalitetssäkra verksamheten.
  • säkerställa att brukaren får de insatser som beviljats.
  • förbättra kommunens möjlighet att följa upp insatserna.
  • möjliggöra kontroll av att de insatser som kommunen betalar för har utförts.

Alla utförare som utför boendestöd, hemtjänst, avlösning enligt SoL och ledsagning enligt SoL måste använda Phoniro Care för tidsregistrering och dokumentation.

Så fungerar Phoniro Care

Utbildning och utrustning

Rutiner och manualer

Support

E-tjänstekort/SITHS

Senast uppdaterad:

Lagen om tillgänglighet till digital offentlig service syftar till att göra den digitala servicen mer tillgänglig, särskilt för personer med funktionsnedsättning. Om du upplever att webbplatsen inte lever upp till det kan du meddela oss här eller begära ut otillgängligt innehåll i alternativt format.

Läs mer i vår tillgänglighetsredogörelse om du vill veta hur väl vår webbplats uppfyller kraven

Påtala bristande tillgänglighet
Begär att få otillgängligt innehåll levererat i alternativt format

Om du upplever att du på grund av bristande tillgänglighet inte kan ta del av innehåll kan du begära att få detta levererat i ett alternativt format. Fyll i formuläret så återkopplar vi till dig.Upp