Hur fungerar Phoniro Care?

I Phoniro Care registrerar din personal alla insatser som utförs hos eller med brukaren gällande "Hjälp i hemmet", "SoL ledsagning" och "SoL avlösning". Registreringen görs direkt i Phoniro App i personalens telefon. Även anteckningar till den social journalen görs direkt i telefonen.

Så här går ett besök till

När en brukare beviljats hemtjänst så sätter utföraren upp en kvittensknapp i brukarens hem.

När personalen börjar ett arbetspass loggar hen in Phoniro App i telefonen. Personalen söker upp brukaren i applikationen innan hen beger sig dit. I telefonen finns brukarens adress och andra uppgifter.

Ett normalt besök startar i brukarens hem genom att personalen håller telefonen mot kvittensknappen. Då får besöket en starttid registrerad. När insatserna har utförts hos brukaren bockar personalen i dem i telefonen och gör eventuellt en social anteckning. Innan personalen lämnar bostaden håller hen telefonen motkvittensknappen så att en sluttid registreras för besöket.

Vad händer efter besöket?

Det som registrerats i telefonen under besöket hos brukaren går direkt in i Phoniro Care, tillsammans med eventuella sociala anteckningar. Besöken kan i dagsläget inte godkännas direkt i telefonen. För att ett arbetspass skall vara helt avslutat och godkänt krävs att personalen eller en arbetsledare loggar in i en dator och och godkänner besöket i ett webbgränssnitt. Därefter förs informationen automatiskt över till verksamhetssystemet Procapita. Uppgifterna ligger sedan till grund för brukarens avgifter och vilken ersättning du som utförare ska få från kommunen.

De anteckningar som personalen gjort och godkänt förs automatiskt över till kundens journal i Procapita.

Kommunen följer upp den tid som har utförts och stämmer av den med den tid har beställts. Informationen används även vid individuella omprövningar av beslut.

Support

Om du behöver support:

1. Läs Järfällas lathundar och manualer i Phoniro Care
supportdel.

2. Kontakta den person som är superanvändare eller administratör inom din organisation/företag för hjälp.

3. Superanvändare och administratörer kan kontakta Järfälla kommuns applikationssupport för mer hjälp.

E-post: kontakt@jarfalla.se

Telefon: 08-580 299 96

Applikationssupporten ansvarar för fortsatta kontakter med Tieto eller Phoniro Care vid behov. Du kan inte ringa direkt till Phoniro Systems.

Kontakta oss | Frågor & svar