Så fungerar Phoniro Care

I Phoniro Care registrerar du alla insatser som utförs hos brukaren gällande hemtjänst, ledsagning och avlösning.

 • Registreringen görs i personaltelefonen via Phoniro App.
 • Även anteckningar i social journal görs direkt i telefonen.

Besök med kvittensknapp

När en brukare beviljats hemtjänst sätter utföraren upp en kvittensknapp från kommunen i brukarens hem.

Så går ett besök till

 1. Personalen loggar in i Phoniro App i telefonen, söker upp brukarens adress och andra uppgifter och beger sig dit.
 2. Väl i brukarens hem håller personalen telefonen mot kvittensknappen. Då får besöket en starttid registrerad.
 3. När insatserna har utförts bockar personalen i dem i telefonen och gör eventuellt en social anteckning.
 4. Innan personalen lämnar bostaden håller hen telefonen motkvittensknappen så att en sluttid registreras för besöket.

Besök med nyckelfri hemtjänst

Nyckelfri hemtjänst passar för brukare som inte kan öppna sin dörr själv. Dörren öppnas då via personalens mobiltelefon. 

Brukaren ska ändå lämna en uppsättning nycklar till dig som hemtjänstutförare. Detta för att säkerställa att ni alltid kommer in till brukaren vid avtalat besök, även vid tekniskt fel.

Om larmet går hos brukaren, kan personalen snabbt vara på plats eftersom de slipper hämta nyckel.

Så går ett besök till

 1. Behörig personal loggar in i Phoniro App i mobiltelefonen, söker upp brukarens adress och andra uppgifter och håller mobiltelefonen mot dörrlåset.
 2. När dörren låses upp startas besöket och det blir en starttid. Det loggas även vem som har öppnat dörren.
 3. När insatserna har utförts bockar personalen i dem i telefonen och gör eventuellt en social anteckning.
 4. Besöket avslutas när personalen låser dörren med mobiltelefonen mot dörrlåset. Då registreras en sluttid för besöket och det loggas även vem som avslutar besöket.

Läs mer om nyckelfri hemtjänst

Mobiltelefonerna

 • Endast behörig personal kan aktivera mobiltelefonens digitala nyckel och låsa upp dörren.
 • Om en mobiltelefon tappas bort, fungerar inte den digitala nyckeln i telefonen efter att personalen loggats ut. Det sker automatiskt.
 • Om en mobiltelefon kommer bort, tar vi dessutom bort såväl behörigheten till telefonen som nyckeln i den.
 • Vid varje besök loggas vem som har öppnat och vem som har låst dörren/avslutat besöket.
 • 1GB räcker om telefonen bara används till Phoniro och dess uppgraderingar.
 • Kontakta Järfällas montör för uppsättning och nedmontering av det digitala låsvredet. Det  görs via Life Care, meddelande "Nyckelfri hemtjänst Montör".

Vad händer efter besöket?

Det som registrerats i telefonen under besöket hos brukaren går direkt in i Phoniro Care, tillsammans med eventuella sociala anteckningar. 

För att ett arbetspass skall vara helt avslutat måste personal eller en arbetsledare logga in och godkänna besöket via dator.

Ett arbetspass i Phoniro Care skall rättas samma dag som det utförts eller senast dagen efter. Annars får brukaren fel avgifter och du som utförare riskerar att bli utan ersättning.

Därefter förs informationen automatiskt över till verksamhetssystemet Procapita. Uppgifterna ligger sedan till grund för brukarens avgifter och vilken ersättning du som utförare ska få från kommunen.

De anteckningar som personalen gjort och godkänt förs automatiskt över till brukarens journal i Procapita.

Kommunen kontrollerar att den tid som har registrerats stämmer med de insatser som har beställts. Informationen används även vid individuella omprövningar av beslut.

Support

Om du behöver support:

 1. Läs Järfällas lathundar.
 2. Kontakta superanvändare.
 3. Superanvändare kontaktar kommunens support.

E-post: kontakt@jarfalla.se

Telefon: 08-580 299 96

Järfälla kommun ansvarar för kontakter med Tieto eller Phoniro Care. Du som utförare kan inte ringa direkt till Phoniro Systems.

Kontakta oss | Frågor & svar