Support

Så här gör du för att få support på Phoniro Care:

1. Läs Järfällas lathundar och manualer. Du hittar dokumenten i Phoniro Care under support.

2. Kontakta den person som är superanvändare i din organisation/företag för att få hjälp.

3. Superanvändare och administratörer kan kontakta Järfälla kommuns applikationssupport av Phoniro Care:

kontakt@jarfalla.se

Telefon 08-580 299 96 (tonval 3) eller anknytning 9996 (tonval3)

Du kan inte ringa direkt till Tieto eller Phoniro Care            

Support

Om du behöver support:

1. Läs Järfällas lathundar och manualer i Phoniro Care
supportdel.

2. Kontakta den person som är superanvändare eller administratör inom din organisation/företag för hjälp.

3. Superanvändare och administratörer kan kontakta Järfälla kommuns applikationssupport för mer hjälp.

E-post: kontakt@jarfalla.se

Telefon: 08-580 299 96

Applikationssupporten ansvarar för fortsatta kontakter med Tieto eller Phoniro Care vid behov. Du kan inte ringa direkt till Phoniro Systems.

Kontakta oss | Frågor & svar