Support

Så här gör du för att få support på Phoniro Care:

1. Läs Järfällas lathundar och manualer. Du hittar dokumenten i Phoniro Care under support.

2. Kontakta den person som är superanvändare i din organisation/företag för att få hjälp.

3. Superanvändare och administratörer kan kontakta Järfälla kommuns applikationssupport av Phoniro Care:

kontakt@jarfalla.se

Telefon 08-580 299 96 (tonval 3) eller anknytning 9996 (tonval3)

Du kan inte ringa direkt till Tieto eller Phoniro Care            

Support

Om du behöver support:

1. Läs Järfällas lathundar.

 

2. Kontakta superanvändare.

 

3. Superanvändare kontaktar kommunens support.

 

E-post: kontakt@jarfalla.se

 

Telefon: 08-580 299 96

 

Järfälla kommun ansvarar för kontakter med Tieto eller Phoniro Care. Du som utförare kan inte ringa direkt till Phoniro Systems.

Kontakta oss | Frågor & svar