Procapita

Procapita är vårt verksamhetssystem inom vård och omsorg. Det finns flera system i Procapita, till exempel Phoniro care.

Beställ behörighet med e-tjänst!

  • Du loggar in med bankID och skapar konto.
  • Mejla sedan till kontakt@jarfalla.se att du har beställt behörighet i e-tjänsten.
  • Du får svar när behörigheten finns upplagd.

E-tjänst Procapita

E-tjänst Ek/SITHS

Vad registreras i Procapita?

I Procapita upprättar du som utförare:

  • genomförandeplan för varje brukare.
  • social journal och anteckningar.

Så används Procapita

  1. Kommunens handläggare beslutar om insatser för en person och gör en beställning i Procapita till vald utförare.
  2. Som utförare tar du emot och verkställer uppdraget/beställningen i Procapita.
  3. Därefter upprättar du en genomförandeplan tillsammans med brukaren eller med närstående/företrädare om hur insatsen ska utföras.
  4. Så länge uppdraget pågår gör du uppföljningar av genomförandeplanen samt för social journal.

Vem gör vad i Procapita?

Verksamhetschef eller samordnare tar emot och verkställer beställningar om insatser. Du upprättar/följer upp genomförandeplanen tillsammans med brukare och för journalanteckningar.

Omsorgspersonal kan, med behörighet i Procapita, upprätta en genomförandeplan samt föra journalanteckningar.

Kommunens biståndshandläggare som har beslutat om insatsen har behörighet till de genomförandeplaner och journalanteckningar som utföraren upprättar i Procapita.

Hälso- och sjukvårdspersonal (legitimerad sjuksköterska, arbetsterapeut eller sjukgymnast/fysioterapeut) upprättar och dokumenterar hälso-och sjukvårdsjournalen i Procapita. Journalen innehåller bland annat hälso- och sjukvårdsåtgärder, bedömningar och hälsoplaner.

Du kan vid behov flytta hälso- och sjukvårdsjournalen mellan olika verksamheter inom Järfälla kommun om patienten ger sitt samtycke. Du kan även registrera hälso-och sjukvårdsavvikelser som är knutna till verksamheten.

Kontakta oss

IT-supporten (Servicecenter)

Tel: 08-580 299 96

E-post: kontakt@jarfalla.se

Kontakta oss | Frågor & svar