Innehåll

Procapita

Procapita är vårt verksamhetssystem inom vård och omsorg. Det finns flera system i Procapita, till exempel Phoniro care.

Beställ behörighet med e-tjänst!

  • Utförare i privat regi loggar in med bankID
  • Utförare i egen regi loggar in med vanliga kommun inloggningen
  • Vid problem med inloggningen så kontakta IT-supporten via support@jarfalla.se
  • Du får svar när behörigheten finns upplagd.

E-tjänst Procapita

E-tjänst Ek/SITHS

Vad registreras i Procapita?

I Procapita upprättar du som utförare:

  • genomförandeplan för varje brukare.
  • social journal och anteckningar.

Så används Procapita

  1. Kommunens handläggare beslutar om insatser för en person och gör en beställning i Procapita till vald utförare.
  2. Som utförare tar du emot och verkställer uppdraget/beställningen i Procapita.
  3. Därefter upprättar du en genomförandeplan tillsammans med brukaren eller med närstående/företrädare om hur insatsen ska utföras.
  4. Så länge uppdraget pågår gör du uppföljningar av genomförandeplanen samt för social journal.

Vem gör vad i Procapita?

Verksamhetschef eller samordnare tar emot och verkställer beställningar om insatser. Du upprättar/följer upp genomförandeplanen tillsammans med brukare och för journalanteckningar.

Omsorgspersonal kan, med behörighet i Procapita, upprätta en genomförandeplan samt föra journalanteckningar.

Kommunens biståndshandläggare som har beslutat om insatsen har behörighet till de genomförandeplaner och journalanteckningar som utföraren upprättar i Procapita.

Hälso- och sjukvårdspersonal (legitimerad sjuksköterska, arbetsterapeut eller sjukgymnast/fysioterapeut) upprättar och dokumenterar hälso-och sjukvårdsjournalen i Procapita. Journalen innehåller bland annat hälso- och sjukvårdsåtgärder, bedömningar och hälsoplaner.

Du kan vid behov flytta hälso- och sjukvårdsjournalen mellan olika verksamheter inom Järfälla kommun om patienten ger sitt samtycke. Du kan även registrera hälso-och sjukvårdsavvikelser som är knutna till verksamheten.

Senast uppdaterad:

Lagen om tillgänglighet till digital offentlig service syftar till att göra den digitala servicen mer tillgänglig, särskilt för personer med funktionsnedsättning. Om du upplever att webbplatsen inte lever upp till det kan du meddela oss här eller begära ut otillgängligt innehåll i alternativt format.

Läs mer i vår tillgänglighetsredogörelse om du vill veta hur väl vår webbplats uppfyller kraven

Påtala bristande tillgänglighet
Begär att få otillgängligt innehåll levererat i alternativt format

Om du upplever att du på grund av bristande tillgänglighet inte kan ta del av innehåll kan du begära att få detta levererat i ett alternativt format. Fyll i formuläret så återkopplar vi till dig.Upp