Procapita

Procapita är vårt verksamhetssystem inom vård och omsorg. Det finns flera system integrerade i Procapita som används ute i verksamheterna, till exempel Phoniro care.

Åtkomst till Procapita

Intern användare

Du som är anställd av Järfälla kommun får åtkomst till Procapita genom att logga in på Järfällas interna nätverk. Din verksamhetschef/enhetschef beställer din behörighet i Procapita.

Extern användare

Du som är privat utförare med uppdrag i Järfälla kommun måste logga in via sms-inloggning till Externportalen (www.distans.jarfalla.se).

Sms-inloggningen beställer din verksamhetschef/enhetschef via blanketten:

Behörighet Procapita extern utförareWord

Behörighet Citrix (sms)PDF

Skanna och mejla blanketten till kontakt@jarfalla.se


Från Externportalen får du åtkomst till Procapita SOC utifrån den behörighet din chef har beställt.

Procapita Vård och Omsorg

SoL/LSS

Procapita är Järfälla kommuns verksamhetssystem för handläggningsprocess och dokumentation inom vård och omsorg. I Procapita upprättar du som utförare genomförandeplan samt för social journal.

Vad dokumenteras i Procapita?

  1. När kommunens handläggare har beslutat om insats för en enskild person görs en beställning i Procapita till aktuell utförare. Inom till exempel hemtjänst och boendestöd får den som har beslut om insats själv välja utförare enligt LOV.
  2. Som vald utförare tar du emot och verkställer uppdraget/beställningen i Procapita.
  3. Därefter upprättar du som utförare en genomförandeplan tillsammans med brukaren eller med närstående/företrädare som beskriver hur insatsen önskas utföras.
  4. Så länge uppdraget pågår gör du som utförare uppföljningar av genomförandeplanen samt för social journal.

Vem gör vad i Procapita?

Du som verksamhetschef eller samordnare tar du emot och verkställer beställningar om insatser. Du upprättar/följer upp genomförandeplanen tillsammans med brukare och för journalanteckningar.

Du som omsorgspersonal kan, om du har behörighet i Procapita, upprätta en genomförandeplan samt föra journalanteckningar.

Kommunens biståndshandläggare som har beslutat om insatsen har behörighet till de genomförandeplaner och journalanteckningar du som utförare upprättar i Procapita.

Behörigheter i Procapita

Du som verksamhetschef/enhetschef ansvarar för att beställa behörighet i Procapita till din personal. Du som verksamhetschef/enhetschef fyller i beställningsblankett för Procapita och skriver under beställningen. Beställningen ska skannas och skickas via mejl till IT-supporten.

Blanketten mejlas till:

kontakt@jarfalla.seWord

Blankett för att beställa behörighetWord

Procapita HSL

Procapita är Järfälla kommuns verksamhetssystem för hälso-och sjukvårdsjournal inom vård och omsorg.

Vad dokumenteras i Procapita?

Du som legitimerad personal (sjuksköterska, arbetsterapeut, sjukgymnast/fysioterapeut) upprättar och dokumenterar i hälso-och sjukvårdsjournalen i Procapita. Journalen innehåller bland annat hälso- och sjukvårdsåtgärder, bedömningar och hälsoplaner.

I Procapita HSL kan du som legitimerad sjuksköterska vid behov flytta hälso- och sjukvårdsjournalen mellan olika verksamheter inom Järfälla kommun om patienten ger sitt samtycke.

I Procapita HSL kan du som legitimerad personal registrera hälso-och sjukvårdsavvikelser. Avvikelserna är inte knutna till hälso- och sjukvårdsjournalen utan till verksamheten.

Behörigheter i Procapita

Du som verksamhetschef enligt HSL ansvarar för att beställa behörighet i Procapita till din legitimerade personal.

Du som verksamhetschef enligt HSL fyller i en beställningsblankett för Procapita och skriver under beställningen.

Beställningen ska skannas och skickas via mejl till IT-supporten.

Mejladress:

kontakt@jarfalla.se

Blankett för att beställa behörighetWord

Behöver du support?

Ring 9996 (val 3) om du behöver stöd/hjälp/svar på frågor i Procapita Soc.

Kontakta oss

IT-supporten (Servicecenter)

Tel: 08-580 299 96

E-post: kontakt@jarfalla.se

Kontakta oss | Frågor & svar