Manualer och hjälp

Här finns alla manualer för att dokumentera i verksamhetssystemet Procapita. Beställ dina behörigheter via e-tjänsterna.

Beställ behörighet med e-tjänst!  • Logga in med bankID och skapa konto.
  • Mejla sedan till kontakt@jarfalla.se att du har beställt behörighet i e-tjänsten.
  • Du får svar när behörigheten finns upplagd.
  • Beställning via blankett kommer att fasas ut.

Behörighet till Procapita

Som anställd av Järfälla kommun får du åtkomst till Procapita genom Järfällas interna nätverk. Din verksamhetschef beställer din behörighet i Procapita.

Som privat utförare måste du logga in via sms-inloggning till Externportalen (www.distans.jarfalla.se).

Sms-inloggningen beställer din chef via blanketterna nedan. Du får då åtkomst utifrån den behörighet som beställts.

Blankett behörighet Procapita/Lifecare och Citrix

Skanna och mejla blanketten till kontakt@jarfalla.se

Inloggning och lösenord

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Inloggning i Procapita för interna användare.pdf Pdf, 467 kB. 467 kB 2019-06-20 08.00
Extern åtkomst Citrix med SMS.pdf Pdf, 703 kB. 703 kB 2019-06-20 08.01

Manualer för SoL och LSS

Beställningar

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Endast dokumentera innan man verkställer i Procapita.pdf Pdf, 1.1 MB. 1.1 MB 2019-06-20 08.03
Skriva ut beställningar uppdrag ur Procapita.pdf Pdf, 672.5 kB. 672.5 kB 2019-06-20 08.04
Ta emot beställning och verkställa i Procapita.pdf Pdf, 1.9 MB. 1.9 MB 2019-06-20 08.05
Verkställa och skriva ut beställningar i Procapita enligt IBIC gjorda i Lifecare handläggare.pdf Pdf, 670 kB. 670 kB 2019-06-20 08.06

Genomförandeplan

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Genomförandeplan vid förenklad biståndshandläggning.pdf Pdf, 651.7 kB. 651.7 kB 2019-06-20 08.08
Starta och följa upp en genomförandeplan för hemtjänstinsatser.pdf Pdf, 2 MB. 2 MB 2019-06-20 08.09
Genomförandeplan SoL.pdf Pdf, 1.6 MB. 1.6 MB 2019-06-20 08.10
Genomförandeplan undantaget SoL.pdf Pdf, 1.5 MB. 1.5 MB 2019-06-20 08.12
manual-for-genomforandeplan-lss.pdf Pdf, 779.4 kB. 779.4 kB 2020-06-22 13.43
rubriker-i-procapita-for-genomforandeplan-lss.pdf Pdf, 217.6 kB. 217.6 kB 2020-06-22 13.43

Meddelanden och personuppgifter

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Lifecare meddelanden.pdf Pdf, 798.3 kB. 798.3 kB 2019-06-20 08.14
Personuppgifter i Procapita.pdf Pdf, 534.5 kB. 534.5 kB 2019-06-20 08.15

Ordbehandling

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Handbok ordbehandling.pdf Pdf, 42.2 kB. 42.2 kB 2019-06-20 08.17

Social journal

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Social journal.pdf Pdf, 1.8 MB. 1.8 MB 2019-06-20 08.18

Sökfunktioner

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Signering och sökning dokumentation via Aktuellt-sidan.pdf Pdf, 726.2 kB. 726.2 kB 2019-06-20 08.20
Sökverktyget för verkställighet LOV.pdf Pdf, 1.2 MB. 1.2 MB 2019-06-20 08.20
Ta fram handläggare på sin verksamhet som har behörighet i Procapita.pdf Pdf, 631.4 kB. 631.4 kB 2019-06-20 08.24

Manualer för HSL

Att göra listan

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Att göra listan HSL.pdf Pdf, 1.5 MB. 1.5 MB 2019-06-20 08.26

Avsluta HSL-åtgärder

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Avsluta och skriva ut HSL-journal.pdf Pdf, 538.7 kB. 538.7 kB 2019-06-20 08.27

Avvikelser

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Avvikelser i HSL.pdf Pdf, 1.2 MB. 1.2 MB 2019-06-20 08.29
HSL-avvikelse brist i verksamhet.pdf Pdf, 418.5 kB. 418.5 kB 2019-06-20 08.30
Ej personbundna avvikelser HSL. Personnyckel.pdf Pdf, 286.1 kB. 286.1 kB 2019-06-20 08.31

Bedömningar

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Bedömning i hälso och sjukvårdsjournal.pdf Pdf, 1.2 MB. 1.2 MB 2019-06-20 08.32

Dokumentation

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Dokumentation i Procapita HSL Järfälla.pdf Pdf, 584.2 kB. 584.2 kB 2019-06-20 08.33
Dokumentation i Procapita HSL.pdf Pdf, 479.6 kB. 479.6 kB 2019-06-20 08.33
Läsa dokumentation i rubrikträdet.pdf Pdf, 902.4 kB. 902.4 kB 2019-06-20 08.34

Hälsoplan

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Att se hälsoplan i Plan +.pdf Pdf, 526.5 kB. 526.5 kB 2019-06-20 08.36
Upprätta samt följa upp hälsoplan.pdf Pdf, 1.1 MB. 1.1 MB 2019-06-20 08.36
Skapa och skriv ut signeringslistor.pdf Pdf, 518.4 kB. 518.4 kB 2019-06-20 08.37

Klassifikation av vårdåtgärder (KVÅ)

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Registrera KVÅ åtgärder.pdf Pdf, 1.1 MB. 1.1 MB 2019-06-20 08.39
Klassifikationer urval KVÅ.pdf Pdf, 302.1 kB. 302.1 kB 2019-06-20 08.40

Tillfällig lagringsplats

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Flytt av journal till tillfällig lagringsplats.pdf Pdf, 745.1 kB. 745.1 kB 2019-06-20 08.41

Utskrifter

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Utskrift av varning smitta observera.pdf Pdf, 775 kB. 775 kB 2019-06-20 08.46

Kontakta oss

IT-supporten (Servicecenter)

Tel: 08-580 299 96

E-post: kontakt@jarfalla.se

Kontakta oss | Frågor & svar