Innehåll

Manualer och hjälp

Här finns alla manualer för att dokumentera i verksamhetssystemet Procapita. Beställ dina behörigheter via e-tjänsterna.

Behörighet till Procapita

Som anställd av Järfälla kommun får du åtkomst till Procapita genom Järfällas interna nätverk. Din verksamhetschef beställer din behörighet i Procapita.

Som privat utförare måste du logga in via sms-inloggning till Externportalen (distans.jarfalla.se).

Sms-inloggningen beställer din chef via e-tjänsten Beställ behörighet Procapita

Inloggning och lösenord

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Inloggning i Procapita för interna användare.pdf Pdf, 467 kB. 467 kB 2019-06-20 08.00

Manualer för SoL och LSS

Beställningar

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Skriva ut beställningar uppdrag ur Procapita.pdf Pdf, 672.5 kB. 672.5 kB 2019-06-20 08.04

Genomförandeplan

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Genomförandeplan undantaget SoL.pdf Pdf, 1.5 MB. 1.5 MB 2019-06-20 08.12
Genomförandeplan SoL.pdf Pdf, 1.6 MB. 1.6 MB 2019-06-20 08.10
Genomförandeplan vid förenklad biståndshandläggning.pdf Pdf, 651.7 kB. 651.7 kB 2019-06-20 08.08
Starta och följa upp en genomförandeplan för hemtjänstinsatser.pdf Pdf, 2 MB. 2 MB 2019-06-20 08.09

Meddelanden och personuppgifter

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Lifecare meddelanden.pdf Pdf, 798.3 kB. 798.3 kB 2019-06-20 08.14

Ordbehandling

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Handbok ordbehandling.pdf Pdf, 42.2 kB. 42.2 kB 2019-06-20 08.17

Social journal

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Social journal.pdf Pdf, 1.8 MB. 1.8 MB 2019-06-20 08.18

Sökfunktioner

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Signering och sökning dokumentation via Aktuellt-sidan.pdf Pdf, 726.2 kB. 726.2 kB 2019-06-20 08.20
Ta fram handläggare på sin verksamhet som har behörighet i Procapita.pdf Pdf, 631.4 kB. 631.4 kB 2019-06-20 08.24

Manualer för HSL

Att göra listan

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Att göra listan HSL.pdf Pdf, 1.5 MB. 1.5 MB 2019-06-20 08.26

Avsluta HSL-åtgärder

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Avsluta och skriva ut HSL-journal.pdf Pdf, 538.7 kB. 538.7 kB 2019-06-20 08.27

Avvikelser

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Avvikelser i HSL.pdf Pdf, 1.2 MB. 1.2 MB 2019-06-20 08.29

Bedömningar

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Bedömning i hälso och sjukvårdsjournal.pdf Pdf, 1.2 MB. 1.2 MB 2019-06-20 08.32

Dokumentation

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Dokumentation i Procapita HSL.pdf Pdf, 479.6 kB. 479.6 kB 2019-06-20 08.33
Dokumentation i Procapita HSL Järfälla.pdf Pdf, 584.2 kB. 584.2 kB 2019-06-20 08.33
Läsa dokumentation i rubrikträdet.pdf Pdf, 902.4 kB. 902.4 kB 2019-06-20 08.34

Hälsoplan

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Att se hälsoplan i Plan +.pdf Pdf, 526.5 kB. 526.5 kB 2019-06-20 08.36
Upprätta samt följa upp hälsoplan.pdf Pdf, 1.1 MB. 1.1 MB 2019-06-20 08.36

Klassifikation av vårdåtgärder (KVÅ)

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Klassifikationer urval KVÅ.pdf Pdf, 302.1 kB. 302.1 kB 2019-06-20 08.40

Tillfällig lagringsplats

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Flytt av journal till tillfällig lagringsplats.pdf Pdf, 745.1 kB. 745.1 kB 2019-06-20 08.41

Utskrifter

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Utskrift av varning smitta observera.pdf Pdf, 775 kB. 775 kB 2019-06-20 08.46

Senast uppdaterad:

Lagen om tillgänglighet till digital offentlig service syftar till att göra den digitala servicen mer tillgänglig, särskilt för personer med funktionsnedsättning. Om du upplever att webbplatsen inte lever upp till det kan du meddela oss här eller begära ut otillgängligt innehåll i alternativt format.

Läs mer i vår tillgänglighetsredogörelse om du vill veta hur väl vår webbplats uppfyller kraven

Påtala bristande tillgänglighet
Begär att få otillgängligt innehåll levererat i alternativt format

Om du upplever att du på grund av bristande tillgänglighet inte kan ta del av innehåll kan du begära att få detta levererat i ett alternativt format. Fyll i formuläret så återkopplar vi till dig.Upp