Lex Maja

Den 8 maj 2017 röstade riksdagen igenom en ny lagstiftning som gör det möjligt för vårdpersonal att anmäla misstänkt vanvård av djur till den berörda kontrollmyndigheten.

Den nya lagen heter Lex Maja och trädde i kraft den 1 april 2019 i Offentlighets- och sekretesslagen. Lex Maja ersätter den nuvarande från 1988. Djurskyddsförordningen är ett komplement till djurskyddslagen där det står mer precist hur man ska hålla djuren. Den nya lagen gör att hälso- och sjukvårdspersonal samt socialtjänsten får bryta sekretessen vid vanvård av djur och anmäla det till den berörda kontrollmyndigheten. Lagen gör det uttryckligen förbjudet att överge hus- och tamdjur.

Verksamheternas ansvar

Varje verksamhet har ansvaret att bygga på sina rutiner utifrån Lex Maja. För att den nya lagen ska få god effekt är det viktigt att personal har kunskap om den nya lagen. Det är också viktigt att personalen arbetar förebyggande.

Orosanmälan - när djur far illa

Så här gör du en orosanmälan Pdf, 173.7 kB.Kontakta oss

IT-supporten (Servicecenter)

Tel: 08-580 299 96

E-post: kontakt@jarfalla.se

Kontakta oss | Frågor & svar