Innehåll

Lex Sarah

Lex Sarah innebär att personalen i våra verksamheter är skyldiga att rapportera missförhållanden eller risker för miss­förhållande inom verksamheten, och gäller både kommunala och privata verksamheter. Bestämmelserna om lex Sarah finns i socialtjänstlagen och i lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade.

Du som arbetar inom socialtjänsten och LSS är skyldiga att rapportera missförhållande eller påtagliga risker för missförhållande inom den egna verksamheten. Skyldigheten gäller både kommunal och privat verksamhet.

Syftet med Lex Sarah är

  • komma till rätta med brister i verksamheten
  • missförhållanden ska rättas till
  • förhindra att liknande missförhållanden händer igen
  • verksamheten ska utvecklas

Lex Sarah ska vara ett led i ett systematiskt kvalitetsarbete och syftet med att identifiera missförhållanden är att utveckla verksamheten mot god kvalitet. Lex Sarah fokuserar alltid på systemfel och inte på vem som har gjort fel i den aktuella situationen.

Så rapporterar du

Vad ska rapporteras?

Vad händer med rapporten?

Enskilda eller närstående

Enskilda eller närstående kan inte rapportera missförhållande enligt Lex Sarah. Om de har uppmärksammat ett missförhållande rapporterar de detta som ett klagomål eller synpunkt till din verksamhet enligt Järfälla kommuns klagomåls­hanteringssystem.

Kontakta kundtjänst på telefon 08-580 285 00, välj tonval 2 (socialtjänst) för mer information.

Mer information om Lex Sarah

Socialstyrelsens webbsida om Lex Sarah

Regeringens proposition 2009/10:131

Senast uppdaterad:

Lagen om tillgänglighet till digital offentlig service syftar till att göra den digitala servicen mer tillgänglig, särskilt för personer med funktionsnedsättning. Om du upplever att webbplatsen inte lever upp till det kan du meddela oss här eller begära ut otillgängligt innehåll i alternativt format.

Läs mer i vår tillgänglighetsredogörelse om du vill veta hur väl vår webbplats uppfyller kraven

Påtala bristande tillgänglighet
Begär att få otillgängligt innehåll levererat i alternativt format

Om du upplever att du på grund av bristande tillgänglighet inte kan ta del av innehåll kan du begära att få detta levererat i ett alternativt format. Fyll i formuläret så återkopplar vi till dig.Upp