Utbildning i Lex Sarah

Nu finns det en webbutbildning i Lex Sarah för dig som jobbar inom äldreomsorgen eller funktions­nedsättnings­området.

På 20-30 minuter får du lära dig:

  • Vilket ansvar du har
  • Hur du gör en Lex Sarah-rapport
  • Vad som ska rapporteras
  • Vad en Lex Sarah-anmälan är

Utbildningen finns i Procapita

Du som är intern utförare kan klicka på ”Utbildning Lex Sarah” i Procapita.

Här hittar du utbildning i Lex Sarah för externa utförare.

Webbutbildningen, som är framtagen av Nestor FOU, är kostnadsfri.

Kontakta oss

IT-supporten (Servicecenter)

Tel: 08-580 299 96

E-post: kontakt@jarfalla.se

Kontakta oss | Frågor & svar