Innehåll

Vad händer med rapporten?

När den som bedriver verksamheten tar emot en rapport om Lex Sarah - ett missförhållande eller en påtaglig risk för ett missförhållande - ska den rapporterade händelsen utredas, dokumenteras och avhjälpas eller undanröjas.

Den som ansvarar för att ta emot rapporten ansvarar även för:

 • Att vidarebefordra en kopia av rapporten till socialnämnden. Rapporten registreras och diarieförs hos socialförvaltningen.
 • Att omedelbara åtgärder vidtas utifrån vad situationen kräver.
 • Att berörd personal får det stöd och den information som situationen kräver.
 • Att den enskilde får det stöd och den information som situationen kräver.
 • Att alla rapporter tas med i förbättringsarbetet.
 • Att rapporten utreds.
 • Att vidarebefordra en kopia av rapporten till ansvarig nämnd: aldre.omsorgsnamnden@jarfalla.se, socialnamnden@jarfalla.se. Rapporten registreras och diarieförs hos socialförvaltningen.

Alla Lex Sarah-rapporter utreds

 • Utredningar avslutas med ett beslut om huruvida det inträffade utgör ett missförhållande eller påtaglig risk för missförhållande.
 • Om det inträffade utgör ett missförhållande ska det också beslutas huruvida det inträffade missförhållandet utgör ett allvarligt missförhållande eller påtaglig risk för ett allvarligt missförhållande. Detta beslut tas av socialdirektören för rapporter gällande samhällsuppdraget och av verksamhetsansvarig i övriga verksamheter.
 • Alla missförhållanden rapporteras till Sociala utskottet (SU).
 • Allvarliga missförhållanden eller påtaglig risk för allvarliga missförhållanden anmäls också till tillsynsmyndigheten Inspektionen för Vård och Omsorg (IVO).

Senast uppdaterad:

Lagen om tillgänglighet till digital offentlig service syftar till att göra den digitala servicen mer tillgänglig, särskilt för personer med funktionsnedsättning. Om du upplever att webbplatsen inte lever upp till det kan du meddela oss här eller begära ut otillgängligt innehåll i alternativt format.

Läs mer i vår tillgänglighetsredogörelse om du vill veta hur väl vår webbplats uppfyller kraven

Påtala bristande tillgänglighet
Begär att få otillgängligt innehåll levererat i alternativt format

Om du upplever att du på grund av bristande tillgänglighet inte kan ta del av innehåll kan du begära att få detta levererat i ett alternativt format. Fyll i formuläret så återkopplar vi till dig.Upp