Handlingsplan vid värmebölja

Planen tar upp hur hälsoeffekter vid värmebölja/höga temperaturer hanteras och innehåller checklistor och råd. Du som arbetar med personer inom riskgrupper, tänk på att också du påverkas av värmen. Hur du upplever och klarar av värmen är individuellt.

Kontakta MAS

Eva Wahtramäe Carlsson
Medicinskt ansvarig sjuksköterska

Tel: 08-580 285 00
eva.wahtramae.carlsson@jarfalla.se

Kontakta oss | Frågor & svar