Handlingsplan vid värmebölja

Planen tar upp hur hälsoeffekter vid värmebölja/höga temperaturer hanteras och innehåller checklistor och råd.

Kontakta MAS

Eva Wahtramäe Carlsson

Medicinskt ansvarig sjuksköterska

08-580 285 00

eva.wahtramae.carlsson@jarfalla.se

Kontakta oss | Frågor & svar