Medicinsk fotsjukvård

Här kan du läsa om riktlinjerna för medicinsk fotsjukvård inom särskilt boende för äldre. Det finns också information om vår avtalade leverantör.

Kontakta MAS

Eva Wahtramäe Carlsson
Medicinskt ansvarig sjuksköterska

Tel: 08-580 285 00
eva.wahtramae.carlsson@jarfalla.se

Kontakta oss | Frågor & svar