Medicinsk fotsjukvård

Här kan du läsa om riktlinjerna för medicinsk fotsjukvård inom särskilt boende för äldre. Det finns också information om vår avtalade leverantör.

Kontakta MAS

Judith Berntsson

Medicinskt ansvarig sjuksköterska Järfälla

08-580 285 00

judith.berntsson.nilsson@jarfalla.se

Kontakta oss | Frågor & svar