Medicinsk fotsjukvård

Här kan du läsa om riktlinjerna för medicinsk fotsjukvård inom särskilt boende för äldre. Det finns också information om vår avtalade leverantör.

Kontakta MAS

Eva Wahtramäe Carlsson

Medicinskt ansvarig sjuksköterska

08-580 285 00

eva.wahtramae.carlsson@jarfalla.se

Kontakta oss | Frågor & svar