Rutiner vid dödsfall

Enligt 1 § hälso- och sjukvårdslagen (1982:763) innefattas i hälso- och sjukvård att ta hand
om avlidna. Huvudmännen i Stockholms län har reglerat ansvaret genom att upprätta en överenskommelse och handbok. 

Kontakta MAS

Eva Wahtramäe Carlsson
Medicinskt ansvarig sjuksköterska

Tel: 08-580 285 00
eva.wahtramae.carlsson@jarfalla.se

Kontakta oss | Frågor & svar