Riktlinjer och styrdokument

Här samlar vi styrdokument, tillämpningsregler, riktlinjer och andra dokument som du som utförare ska följa

Socialnämndens mål

Socialnämndens arbete och mål utgår från kommunens övergripande inriktningsmål "Järfälla ska vara en attraktiv inflyttningskommun som kännetecknas av ekonomisk tillväxt för god välfärd och hållbar utveckling"

Läs mer om socialnämndens arbete

Kontakta oss

IT-supporten (Servicecenter)

Tel: 08-580 299 96

E-post: kontakt@jarfalla.se

Kontakta oss | Frågor & svar