Riktlinjer och styrdokument

Här samlar vi styrdokument, tillämpningsregler, riktlinjer och andra dokument som du som utförare ska följa

Socialnämndens mål

Socialnämndens arbete och mål utgår från kommunens övergripande inriktningsmål "Järfälla ska vara en attraktiv inflyttningskommun som kännetecknas av ekonomisk tillväxt för god välfärd och hållbar utveckling"

Här hittar du målen för Järfälla kommun 2019-2021 Pdf, 870 kB.

Läs mer om socialnämndens arbete

Läs mer om äldrenämndens arbete

Kontakta oss

IT-supporten (Servicecenter)

Tel: 08-580 299 96

E-post: kontakt@jarfalla.se

Kontakta oss | Frågor & svar