Trygg vård och omsorg för äldre efter sjukhusvistelse

Under 2019 har ett samverkansprojekt mellan Järfälla kommun och regionen pågått, med syfte att öka livskvaliteten för multisjuka och äldre.

460x260

Ett resultat av samverkansprojektet är broschyren ”Vård och omsorg i hemmet efter sjukhusvistelse”.

Klicka här för att ladda ner broschyren Pdf, 3.5 MB.

Fakta:

Medverkande aktörer var Järfälla kommun, Danderyds sjukhus, Jakobsbergsgeriatriken, Barkarby vårdcentral och Hälso- och sjukvårdsförvaltningen. Uppdraget kom från Järfälla kommunfullmäktige 2019.

Kontakta oss

IT-supporten (Servicecenter)

Tel: 08-580 299 96

E-post: kontakt@jarfalla.se

Kontakta oss | Frågor & svar