Egenkontroll av livsmedel

Sveriges livsmedelslag utgår från att vi som konsumenter har rätt att få säkra livsmedel. Du som hanterar livsmedel i jobbet är skyldig att följa vissa rutiner.

Tillämpningsanvisningar

Järfälla kommuns tillämpningsanvisningar

Guide - Maten till äldre

Rekommendationer om mat till äldrePDF

Egenkontrollprogram

Järfälla kommuns kostservice har arbetat fram ett egenkontrollprogram för livsmedelshantering inom hemtjänsten och på våra äldreboenden.

Hemtjänst

1. Egenkontrolldokument för livsmedelshantering

2. Flödesschema och faroanalys för livsmedelshantering (hämtning och tillagning)

3. Blankett för genomgång av egenkontroll

4. Blankett för hygienrond

5. Blankett för åtgärder

6. Hantering av matlådorPDF

Äldreboenden

Egenkontrolldokument äldreboenden

Kontakta oss

IT-supporten (Servicecenter)

Tel: 08-580 299 96

E-post: kontakt@jarfalla.se

Kontakta oss | Frågor & svar