Egenkontroll av livsmedel

Sveriges livsmedelslag utgår från att vi som konsumenter har rätt att få säkra livsmedel. Du som hanterar livsmedel i jobbet är skyldig att följa vissa rutiner.

Tillämpningsanvisningar

Tillämpningsanvisningar för måltidsverksamhet Pdf, 32.8 kB.

Tillämpningsanvisningar nämndbeslut Pdf, 107.6 kB.

Råd om bra mat för äldre Pdf, 1.4 MB.

Egenkontrollprogram

Nedan finns egenkontrollprogram för livsmedelshantering på våra äldreboenden.

Äldreboenden

0. Register egenkontroll livsmedelsavdelningar Word, 29.2 kB.

1. Uppgifter om verksamheten Word, 29.2 kB.

2.1 Flödesschema avdelningar Word, 69.9 kB.

2.2 Faroanalys riskbedömning avdelningar Excel, 22.5 kB.

3. Utbildning och kompetens Word, 31.6 kB.

3.1 Utbildningsjournal Word, 31 kB.

4. Hygienregler Word, 33 kB.

4.1 Hygienregler underskrift Word, 39.5 kB.

5. Inköp och mottagning av varor Word, 32.9 kB.

5.1 Varumottagning Word, 31.1 kB.

5.2 Mottagning varm och kall mat Word, 31.2 kB.

6. Förvaring och separering Word, 31.6 kB.

7. Upptining, beredning, tillagning och nedkylning Word, 33.3 kB.

8. Varmhållning och servering Word, 31.7 kB.

9. Spårbarhet och märkning Word, 36 kB.

9.1 Allergener Word, 31.1 kB.

10. Risklivsmedel, matförgiftning och vatten Word, 32.5 kB.

10.1 Misstänkt matförgiftning Word, 121.8 kB.

11. Specialkost och konsistensanpassad kost Word, 31.9 kB.

11.1 Checklista allergisk reaktion Pdf, 214.9 kB.

11.2 Specialkost incidentrapport Word, 29.4 kB.

12. Rengöring och diskning Word, 31 kB.

12.1 Rengöringsschema Word, 32.3 kB.

12.2 Rengöring kök Word, 31.3 kB.

13. Lokaler och underhåll, skadedjur, avfall Word, 33.8 kB.

13.1 Underhållsrond interrevision Word, 30.1 kB.

13.2 Underhållsplan och skadedjur Word, 30.1 kB.

13.3 Kontroll av termometrar Word, 123.8 kB.

14. Internrevision Word, 31.1 kB.

15. Veckokontrollblad avdelning Excel, 55 kB.

16. Avvikelser övrigt Word, 30.8 kB.

Hemtjänst

1. Egenkontrolldokument för livsmedelshantering

2. Flödesschema och faroanalys för livsmedelshantering (hämtning och tillagning)

3. Blankett för genomgång av egenkontroll

4. Blankett för hygienrond

5. Blankett för åtgärder

6. Hantering av matlådor Pdf, 191.6 kB.

Kontakta oss

IT-supporten (Servicecenter)

Tel: 08-580 299 96

E-post: kontakt@jarfalla.se

Kontakta oss | Frågor & svar