Egenkontroll av livsmedel

Sveriges livsmedelslag utgår från att vi som konsumenter har rätt att få säkra livsmedel. Du som hanterar livsmedel i jobbet är skyldig att följa vissa rutiner.

Kontakta oss

IT-supporten (Servicecenter)

Tel: 08-580 299 96

E-post: kontakt@jarfalla.se

Kontakta oss | Frågor & svar