Hälso- och sjukvårdsrutiner

Medicinskt ansvarig sjuksköterska utfärdar hela tiden nya riktlinjer och rutiner för att säkra kvaliteten av hälso- och sjukvården i kommunens särskilda boenden. Här kan du läsa riktlinjerna och andra anvisningar.

Kontakta oss

IT-supporten (Servicecenter)

Tel: 08-580 299 96

E-post: kontakt@jarfalla.se

Kontakta oss | Frågor & svar