Innehåll

Hantering av privata medel

Här kan du läsa riktlinjer för vilket ansvar du som utförare kan ta för en brukares ekonomi och privata medel.

Huvudregeln är att en brukare som får stöd från kommunen ska sköta sina ekonomiska angelägenheter på egen hand. Om brukaren på grund av sjukdom eller av annan orsak inte klarar detta ska närstående eller god man/förvaltare/fullmaktsinnehavare i första hand ta över ansvaret. 

Om en brukares privata medel måste hanteras av omsorgspersonal ska detta framgå i brukarens behovsbedömning och biståndsbeslut.

Riktlinjer för privata medel Pdf, 326.4 kB.

Senast uppdaterad:

Lagen om tillgänglighet till digital offentlig service syftar till att göra den digitala servicen mer tillgänglig, särskilt för personer med funktionsnedsättning. Om du upplever att webbplatsen inte lever upp till det kan du meddela oss här eller begära ut otillgängligt innehåll i alternativt format.

Läs mer i vår tillgänglighetsredogörelse om du vill veta hur väl vår webbplats uppfyller kraven

Påtala bristande tillgänglighet
Begär att få otillgängligt innehåll levererat i alternativt format

Om du upplever att du på grund av bristande tillgänglighet inte kan ta del av innehåll kan du begära att få detta levererat i ett alternativt format. Fyll i formuläret så återkopplar vi till dig.Upp