Hantering av privata medel

Här kan du läsa riktlinjer för vilket ansvar du som utförare kan ta för en brukares ekonomi och privata medel.

Huvudregeln är att en brukare som får stöd från kommunen ska sköta sina ekonomiska angelägenheter på egen hand. Om brukaren på grund av sjukdom eller av annan orsak inte klarar detta ska närstående eller god man/förvaltare/fullmaktsinnehavare i första hand ta över ansvaret. 

Om en brukares privata medel måste hanteras av omsorgspersonal ska detta framgå i brukarens behovsbedömning och biståndsbeslut.

Riktlinjer för privata medel Pdf, 326.4 kB.

Kontakta oss

IT-supporten (Servicecenter)

Tel: 08-580 299 96

E-post: kontakt@jarfalla.se

Kontakta oss | Frågor & svar