IBIC Stödmaterial

Här hittar du material om arbetssättet som du kan använda vid införandet av IBIC i verksamheten.

Webbutbildning- introduktion i arbetssättet

Här hittar du Socialstyrelsens utbildning i arbetssättet IBIC.

Kontakta oss

IT-supporten (Servicecenter)

Tel: 08-580 299 96

E-post: kontakt@jarfalla.se

Kontakta oss | Frågor & svar