Matdistribution

Matdistribution ingår i den övergripande insatsen för service och omsorg som benämns hemtjänst.

Det är en serviceinsats som erbjuds vuxna personer med nedsatta funktioner som på grund av sin funktionsnedsättning saknar möjlighet att ordna sina måltider på annat sätt. Syftet är att underlätta vardag och kvarboende i egen bostad för den enskilde.

Här hittar du rutinen för matdistribution Pdf, 197.8 kB.


Kontakta oss

IT-supporten (Servicecenter)

Tel: 08-580 299 96

E-post: kontakt@jarfalla.se

Kontakta oss | Frågor & svar