Mat och måltider

Måltiderna är en grundläggande del av omvårdnaden av äldre. Det är en viktig del för att stärka det friska, förebygga ohälsa och ge förutsättningar för ett värdigt och gott liv.

Riktlinjerna är vägledande dokument för alla som arbetar med, och berörs av, mat och måltider på äldreboenden i Järfälla kommun.

Riktlinjer mat och måltider äldreboende Pdf, 356.4 kB.

Riktlinjer mat och måltider hemtjänst Pdf, 352.3 kB.

Råd om bra mat för äldre Pdf, 1.4 MB.

Matdistribution

Matdistribution ingår i den övergripande insatsen för service och omsorg som benämns hemtjänst.

Det är en serviceinsats som erbjuds vuxna personer med nedsatta funktioner som på grund av sin funktionsnedsättning saknar möjlighet att ordna sina måltider på annat sätt. Syftet är att underlätta vardag och kvarboende i egen bostad för den enskilde.

Här hittar du rutinen för matdistribution Pdf, 197.8 kB.

Egenkontroll för livsmedelshantering

Sveriges livsmedelslag utgår från att vi som konsumenter har rätt att få säkra livsmedel. Du som hanterar livsmedel i jobbet är skyldig att följa vissa rutiner.

Nedan finns egenkontrollprogram för livsmedelshantering på våra äldreboenden.

Äldreboenden

0. Register egenkontroll livsmedelsavdelningar Word, 29.2 kB.

1. Uppgifter om verksamheten Word, 29.2 kB.

2.1 Flödesschema avdelningar Word, 69.9 kB.

2.2 Faroanalys riskbedömning avdelningar Excel, 22.5 kB.

3. Utbildning och kompetens Word, 31.6 kB.

3.1 Utbildningsjournal Word, 31 kB.

4. Hygienregler Word, 33 kB.

4.1 Hygienregler underskrift Word, 39.5 kB.

5. Inköp och mottagning av varor Word, 32.9 kB.

5.1 Varumottagning Word, 31.1 kB.

5.2 Mottagning varm och kall mat Word, 31.2 kB.

6. Förvaring och separering Word, 31.6 kB.

7. Upptining, beredning, tillagning och nedkylning Word, 33.3 kB.

8. Varmhållning och servering Word, 31.7 kB.

9. Spårbarhet och märkning Word, 36 kB.

9.1 Allergener Word, 31.1 kB.

10. Risklivsmedel, matförgiftning och vatten Word, 32.5 kB.

10.1 Misstänkt matförgiftning Word, 121.8 kB.

11. Specialkost och konsistensanpassad kost Word, 31.9 kB.

11.1 Checklista allergisk reaktion Pdf, 214.9 kB.

11.2 Specialkost incidentrapport Pdf, 168.6 kB.

12. Rengöring och diskning Word, 31 kB.

12.1 Rengöringsschema Word, 32.3 kB.

12.2 Rengöring kök Word, 31.3 kB.

13. Lokaler och underhåll, skadedjur, avfall Word, 33.8 kB.

13.1 Underhållsrond interrevision Pdf, 180.7 kB.

13.2 Underhållsplan och skadedjur Pdf, 180.7 kB.

13.3 Kontroll av termometrar Word, 123.8 kB.

14. Internrevision Word, 31.1 kB.

15. Veckokontrollblad avdelning Excel, 55 kB.

16. Avvikelser övrigt Word, 30.8 kB.

Hemtjänst

1. Egenkontrolldokument för livsmedelshantering

2. Flödesschema och faroanalys för livsmedelshantering (hämtning och tillagning)

3. Blankett för genomgång av egenkontroll

4. Blankett för hygienrond

5. Blankett för åtgärder

6. Hantering av matlådor Pdf, 191.6 kB.

Kontakta oss

IT-supporten (Servicecenter)

Tel: 08-580 299 96

E-post: kontakt@jarfalla.se

Kontakta oss | Frågor & svar