Innehåll

Mat och måltider

Måltiderna är en grundläggande del av omvårdnaden av äldre. Det är en viktig del för att stärka det friska, förebygga ohälsa och ge förutsättningar för ett värdigt och gott liv.

Riktlinjerna är vägledande dokument för alla som arbetar med, och berörs av, mat och måltider på äldreboenden i Järfälla kommun.

Riktlinjer mat och måltider äldreboende Pdf, 356.4 kB.

Riktlinjer mat och måltider hemtjänst Pdf, 145.3 kB.

Råd om bra mat för äldre Pdf, 1.4 MB.

Matdistribution

Matdistribution ingår i den övergripande insatsen för service och omsorg som benämns hemtjänst.

Det är en serviceinsats som erbjuds vuxna personer med nedsatta funktioner som på grund av sin funktionsnedsättning saknar möjlighet att ordna sina måltider på annat sätt. Syftet är att underlätta vardag och kvarboende i egen bostad för den enskilde.

Här hittar du rutinen för matdistribution Pdf, 138.9 kB.

Egenkontroll för livsmedelshantering

Sveriges livsmedelslag utgår från att vi som konsumenter har rätt att få säkra livsmedel. Du som hanterar livsmedel i jobbet är skyldig att följa vissa rutiner.

Nedan finns egenkontrollprogram för livsmedelshantering på våra äldreboenden.

Äldreboenden

0. Register egenkontroll livsmedelsavdelningar Pdf, 23.4 kB.

1. Uppgifter om verksamheten Word, 16.4 kB.

2.1 Flödesschema avdelningar Pdf, 27.9 kB.

2.2 Faroanalys riskbedömning avdelningar Pdf, 38.3 kB.

3. Utbildning och kompetens Pdf, 32.8 kB.

3.1 Utbildningsjournal Word, 16.3 kB.

4. Hygienregler Pdf, 37.6 kB.

4.1 Hygienregler underskrift Pdf, 33.8 kB.

5. Inköp och mottagning av varor Pdf, 166.7 kB.

5.1 Varumottagning Word, 22.1 kB.

5.2 Mottagning varm och kall mat Word, 29.9 kB.

6. Förvaring och separering Pdf, 25 kB.

7. Upptining, beredning, tillagning och nedkylning Pdf, 39.7 kB.

8. Varmhållning och servering Pdf, 122.7 kB.

9. Spårbarhet och märkning Pdf, 114 kB.

9.1 Allergener Pdf, 22.6 kB.

10. Risklivsmedel, matförgiftning och vatten Pdf, 103.9 kB.

11. Specialkost och konsistensanpassad kost Pdf, 40.4 kB.

11.1 Checklista allergisk reaktion Pdf, 214.9 kB.

11.2 Misstänkt matförgiftning eller allergisk reaktion Pdf, 199.7 kB.

12. Rengöring och diskning Pdf, 126.1 kB.

12.1 Rengöringsschema Word, 19.1 kB.

12.2 Rengöring kök Word, 31.2 kB.

13. Lokaler och underhåll, skadedjur, avfall Pdf, 150.9 kB.

13.1 Underhållsrond egenkontroll Word, 29.9 kB.

13.2 Underhållsplan och skadedjur Word, 29.9 kB.

13.3 Kontroll av termometrar Word, 18.2 kB.

14. Egenkontroll Pdf, 36.4 kB.

15. Kontrollblad avdelning Excel, 56.2 kB.

16. Avvikelser övrigt Word, 16.4 kB.

17. Avvikleser lunch och middag från tillagningskök Pdf, 20.1 kB.

Hemtjänst

1. Egenkontrolldokument för livsmedelshantering

2. Flödesschema och faroanalys för livsmedelshantering (hämtning och tillagning)

3. Blankett för genomgång av egenkontroll

4. Blankett för hygienrond

5. Blankett för åtgärder

6. Hantering av matlådor Pdf, 290.6 kB.

Senast uppdaterad:

Lagen om tillgänglighet till digital offentlig service syftar till att göra den digitala servicen mer tillgänglig, särskilt för personer med funktionsnedsättning. Om du upplever att webbplatsen inte lever upp till det kan du meddela oss här eller begära ut otillgängligt innehåll i alternativt format.

Läs mer i vår tillgänglighetsredogörelse om du vill veta hur väl vår webbplats uppfyller kraven

Påtala bristande tillgänglighet
Begär att få otillgängligt innehåll levererat i alternativt format

Om du upplever att du på grund av bristande tillgänglighet inte kan ta del av innehåll kan du begära att få detta levererat i ett alternativt format. Fyll i formuläret så återkopplar vi till dig.Upp