Miljöplan

Miljöplanen utgår från de regionalt prioriterade miljömålen. Den innehåller mål inom minskad klimatpåverkan, god bebyggd miljö, giftfri vardag, ett rikt växt- och djurliv samt hållbar konsumtion och hög miljömedvetenhet.

Här kan du läsa Järfälla kommuns miljöplan 2016-2024PDF

Miljödiplomering

Järfälla kommuns miljödiplomering är en metod för att bygga upp ett miljöledningssystem och organisera företagets miljöarbete. Den bygger på standarden Svensk Miljöbas som är anpassat för små och medelstora företag.

Läs mer om miljödiplomering här

Kontakta oss

IT-supporten (Servicecenter)

Tel: 08-580 299 96

E-post: kontakt@jarfalla.se

Kontakta oss | Frågor & svar