Innehåll

Pandemi - handlingsplan

En pandemi är när en infektionssjukdom sprids och drabbar en stor andel av befolkningen i varje land. Här hittar du vår handlingsplan.

Järfällas handlingsplan för pandemier Pdf, 660.9 kB. (pdf)

Din verksamhet behöver en krisplan

Varje verksamhet (entreprenad, LOV och egen regi)
inom socialförvaltningen måste också ha en egen krisplan
för pandemi som gäller för arbetsplatsen.

Rutiner för vårdhygien

Kommunens ansvar

Järfälla kommun ansvarar för de personer som befinner sig
inom kommunens geografiska område. Vid en pandemi
eller annan kris ska vi - så långt det är möjligt - hålla igång egna verksamheter som vanligt.

Beslutsordning vid pandemi

1. Socialdirektör eller tillförordnad person
2. HSL-frågor: medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS)

Myndigheters ansvar

  • Folkhälsomyndigheten ansvarar för smittspridning och smittskydd.
  • Utrikesdepartementet ansvarar för avreseavrådan och assisterandehemresor.
  • Socialstyrelsen ansvarar för vårdplatsläget.
  • Region Stockholm (landstinget) ansvar för de lokala vårdcentralerna och smittskyddsläkare.

Regeringen, socialstyrelsen och MSB är de som i störst utsträckning arbetar med pandemiberedskap.

Senast uppdaterad:

Lagen om tillgänglighet till digital offentlig service syftar till att göra den digitala servicen mer tillgänglig, särskilt för personer med funktionsnedsättning. Om du upplever att webbplatsen inte lever upp till det kan du meddela oss här eller begära ut otillgängligt innehåll i alternativt format.

Läs mer i vår tillgänglighetsredogörelse om du vill veta hur väl vår webbplats uppfyller kraven

Påtala bristande tillgänglighet
Begär att få otillgängligt innehåll levererat i alternativt format

Om du upplever att du på grund av bristande tillgänglighet inte kan ta del av innehåll kan du begära att få detta levererat i ett alternativt format. Fyll i formuläret så återkopplar vi till dig.Upp