Pandemi - handlingsplan

En pandemi är när en infektionssjukdom sprids och drabbar en stor andel av befolkningen i varje land. Här hittar du vår handlingsplan.

Järfällas handlingsplan för pandemier Pdf, 660.9 kB. (pdf)

Din verksamhet behöver en krisplan

Varje verksamhet (entreprenad, LOV och egen regi)
inom socialförvaltningen måste också ha en egen krisplan
för pandemi som gäller för arbetsplatsen.

Rutiner för vårdhygien

Kommunens ansvar

Järfälla kommun ansvarar för de personer som befinner sig
inom kommunens geografiska område. Vid en pandemi
eller annan kris ska vi - så långt det är möjligt - hålla igång egna verksamheter som vanligt.

Beslutsordning vid pandemi

1. Socialdirektör eller tillförordnad person
2. HSL-frågor: medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS)

Myndigheters ansvar

  • Folkhälsomyndigheten ansvarar för smittspridning och smittskydd.
  • Utrikesdepartementet ansvarar för avreseavrådan och assisterandehemresor.
  • Socialstyrelsen ansvarar för vårdplatsläget.
  • Region Stockholm (landstinget) ansvar för de lokala vårdcentralerna och smittskyddsläkare.

Regeringen, socialstyrelsen och MSB är de som i störst utsträckning arbetar med pandemiberedskap.

Kontakta oss

IT-supporten (Servicecenter)

Tel: 08-580 299 96

E-post: kontakt@jarfalla.se

Kontakta oss | Frågor & svar