Personalpolicy

Våra medarbetare är viktiga. Oavsett arbetsplats har alla betydelse för vårt gemen­samma uppdrag: att ge Järfällas invånare bästa möjliga service och omsorg och att föra Järfälla framåt.

Personalpolicyn beskriver Järfälla kommuns värderingar och de förhållningssätt som ska ligga till grund för relationer på arbetsplatsen och till människorna vi möter i arbetet.

Järfälla kommuns personalpolicy 2016-2019 Pdf, 2 MB.

Kontakta oss

IT-supporten (Servicecenter)

Tel: 08-580 299 96

E-post: kontakt@jarfalla.se

Kontakta oss | Frågor & svar