Innehåll

Social dokumentation

Som utförare ska du löpande dokumentera alla insatser som genomförts för dina brukare. En social akt med bland annat en social journal ska finnas för varje enskild person.

Den sociala akten ska innehålla:

  • Beställningen - vad som ska utföras
  • Genomförandeplan - hur insatserna ska genomföras
  • Social journal - dokumentation av vad som gjorts
  • Signeringslista (där hela namnet för personalens signatur framgår, till exempel SA-Stefan Andersson). OBS! Signeringslista behövs inte när den sociala dokumentationen sker helt digitalt.

Vad är en social journal?

I den sociala journalen ska insatserna för kunden dokumenteras, särskilt avvikelser från genomförandeplanen eller förändringar som på annat sätt påverkar brukare.

Även anteckningar om kontakter som tagits och så vidare ska dokumenteras. Anteckningarna ska föras i löpande följd.

Dokumentation ska göras i verksamhetssystemet Procapita.

Klicka här för att läsa mer om Procapita

Förvaring av social journal

Handlingarna ska förvaras så att endast personer som behöver dem för att kunna utföra sina arbetsuppgifter kan få tillgång till dem.

Som utförare ansvarar du för att akten innehåller kompletta uppgifter.

När en social akt avslutas ska den snarast, senast inom tre månader, skickas till socialförvaltningen för arkivering.

Rutin för leverans av journaler Pdf, 150.8 kB.

Senast uppdaterad:

Lagen om tillgänglighet till digital offentlig service syftar till att göra den digitala servicen mer tillgänglig, särskilt för personer med funktionsnedsättning. Om du upplever att webbplatsen inte lever upp till det kan du meddela oss här eller begära ut otillgängligt innehåll i alternativt format.

Läs mer i vår tillgänglighetsredogörelse om du vill veta hur väl vår webbplats uppfyller kraven

Påtala bristande tillgänglighet
Begär att få otillgängligt innehåll levererat i alternativt format

Om du upplever att du på grund av bristande tillgänglighet inte kan ta del av innehåll kan du begära att få detta levererat i ett alternativt format. Fyll i formuläret så återkopplar vi till dig.Upp