Innehåll

Äldreomsorgens

värdighets­garantier

Genrebild på äldre kvinna.

För att våra äldre ska veta vad de kan förvänta sig av äldreomsorgen i Järfälla har vi infört lokala värdighets­garantier. De vänder sig till alla som har fyllt 65 år och som beviljas hjälp och stöd av kommunen.

Värdighetsgarantierna utgår från vår värdegrund och ska genomsyra all äldre­omsorg i kommunens olika verksamheter. Den äldre ska kunna leva ett värdigt liv, känna välbefinnande och att dennes behov sätts i centrum.

Värdighetsgarantierna har tagits fram tillsammans med äldre, anhöriga, personal inom äldreomsorgen och politiker.

Läs broschyren om värdegrund och värdighetsgarantier i Järfälla Pdf, 320 kB.

Gemensamma garantier för äldreomsorgen

 • Du som arbetar inom äldreomsorgen ska bära namnskyltar och/eller tjänstelegitimation.
 • Du ska ge muntlig och skriftlig information till brukarna kring möjligheten att framföra synpunkter och klagomål.

Biståndshandläggning

 • Du ska informera muntligt och skriftligt om vilket stöd och hjälpa brukarna kan ansöka om.
 • En genomförandeplan ska användas i uppföljning av varje biståndsbeslut.
 • Varje biståndsbeslut ska följas upp vid förändringar och minst en gång per år.

Hemtjänst

 • Du ska planera stödet/hjälpen tillsammans med brukaren och om brukaren så önskar en anhörig.
 • Om du blir mer än 30 minuter sen eller får förhinder att utföra insatser ska du meddela brukaren.
 • Brukaren ska erbjudas en kontaktperson och en ersättare för denna inom fem dagar efter påbörjad insats. Brukaren har rätt att byta kontaktperson.
 • Du ska kunna påverka vem som hjälper dig med din personliga hygien. Dina särskilda behov och önskemål ska dokumenteras i din genomförandeplan.

Särskilt boende

 • Du ska planera stödet/hjälpen tillsammans med brukaren och om brukaren så önskar en anhörig.
 • Brukaren ska erbjudas en kontaktperson och en ersättare för denne inom fem dagar efter påbörjad insats. Brukaren har rätt att byta kontaktperson.
 • Brukaren ska kunna påverksa vem som hjälper honom/henne med hans/hennes personliga hygien. Särskilda behov och önskemål ska dokumenteras i brukarens genomförandeplan.
 • Brukaren ska erbjudas att delta i aktiviteter både i grupp och enskilt varje vecka.
 • Det ska finnas ett matråd på boendet där brukaren har möjlighet att påverka måltidernas kvalitet och innehåll.
 • Brukaren ska ha möjlighet till daglig utevistelse i närområdet till exempel promenadstöd, ledsagning eller möjlighet att sitta ute på balkong/terrass eller i trädgård.

Senast uppdaterad:

Lagen om tillgänglighet till digital offentlig service syftar till att göra den digitala servicen mer tillgänglig, särskilt för personer med funktionsnedsättning. Om du upplever att webbplatsen inte lever upp till det kan du meddela oss här eller begära ut otillgängligt innehåll i alternativt format.

Läs mer i vår tillgänglighetsredogörelse om du vill veta hur väl vår webbplats uppfyller kraven

Påtala bristande tillgänglighet
Begär att få otillgängligt innehåll levererat i alternativt format

Om du upplever att du på grund av bristande tillgänglighet inte kan ta del av innehåll kan du begära att få detta levererat i ett alternativt format. Fyll i formuläret så återkopplar vi till dig.Upp