Värdighets­garantier i äldreomsorgen

Genrebild på äldre kvinna.

För att våra äldre ska veta vad de kan förvänta sig av äldreomsorgen i Järfälla har vi infört lokala värdighets­garantier. De vänder sig till alla som har fyllt 65 år och som beviljas hjälp och stöd av kommunen.

Värdighetsgarantierna utgår från vår värdegrund och ska genomsyra all äldre­omsorg i kommunens olika verksamheter. Den äldre ska kunna leva ett värdigt liv, känna välbefinnande och att dennes behov sätts i centrum.

Värdighetsgarantierna har tagits fram tillsammans med äldre, anhöriga, personal inom äldreomsorgen och politiker.

Läs broschyren om värdegrund och värdighetsgarantier i Järfälla Pdf, 320 kB.

Gemensamma garantier för äldreomsorgen

• Du som arbetar inom äldreomsorgen ska bära namnskyltar och/eller tjänstelegitimation.

• Du ska ge muntlig och skriftlig information till brukarna kring möjligheten att framföra synpunkter och klagomål.

Biståndshandläggning

• Du ska informera muntligt och skriftligt om vilket stöd och hjälp brukarna kan ansöka om.

• En genomförandeplan ska användas i uppföljning av varje biståndsbeslut.

• Varje biståndsbeslut ska följas upp vid förändringar och minst en gång per år.

Hemtjänst

• Du ska planera stödet/hjälpen tillsammans med brukaren, och om brukaren så önskar en anhörig.

• Om du blir mer än 30 minuter sen eller får förhinder att utföra insatser ska du meddela brukaren.

• Brukaren ska erbjudas en kontaktperson och en ersättare för denne inom fem dagar efter påbörjad insats. Brukaren har rätt att byta kontaktperson.

• Du ska kunna påverka vem som hjälper dig med din personliga hygien. Dina särskilda behov och önskemål ska dokumenteras i din genomförandeplan.

Särskilt boende

• Du ska planera stödet/hjälpen tillsammans med brukaren, och om brukaren så önskar en anhörig.

• Brukaren ska erbjudas en kontaktperson och en ersättare för denne inom fem dagar efter påbörjad insats. Brukaren har rätt att byta kontaktperson.

• Brukaren ska kunna påverka vem som hjälper honom/henne med hans/hennes personliga hygien. Särskilda behov och önskemål ska dokumenteras i brukarens genomförandeplan.

• Brukaren ska erbjudas att delta i aktiviteter både i grupp och enskilt varje vecka.

• Det ska finnas ett matråd på boendet där brukaren har möjlighet att påverka måltidernas kvalitet och innehåll.

• Brukaren ska ha möjlighet till daglig utevistelse i närområdet till exempel promenadstöd, ledsagning eller möjlighet att sitta ute på balkong/terrass eller i trädgård.


Kontakta oss

IT-supporten (Servicecenter)

Tel: 08-580 299 96

E-post: kontakt@jarfalla.se

Kontakta oss | Frågor & svar