Välkommen till Vattmyra förskola

En förskola med höga ambitioner!

Vattmyra förskola är  en del av enheten Vattmyra förskolor. Vattmyra förskola ligger i ett villa och radhusområde med gångavstånd till Jakobsbergs centrum.

Vi ser barnen som kompetenta, nyfikna och lärande. Det ger oss möjlighet att skapa en spännande och lärande förskolemiljö.

Miljön på förskolan utformas efter barnens behov och intressen. Därför förändras innemiljön ibland. Det leder till flera upplevelser för barnen, och många spännande möten att växa i.

Lekställning på Vattmyraskolan


Adress: Hästskovägen 28

Öppetider: 6.30-17.30

vattmyra.forskola@jarfalla.se

Förskolechef
Inger Birgersson
Tel: 08-58028749
inger.birgersson@jarfalla.se

Bitr. förskolechef
Lena Lindström
Tel: 08-58028775
E-post: lena.lindstrom@jarfalla.se

Intendent
Annika Eklund
Tel: 08-58028776
annika.eklund@jarfalla.se

Kontakta oss | Frågor & svar