Välkommen till Vattmyra förskola

En förskola med höga ambitioner!

Vattmyra förskola är  en del av enheten Vattmyra förskolor. Vattmyra förskola ligger i ett villa och radhusområde med gångavstånd till Jakobsbergs centrum.

Vi ser barnen som kompetenta, nyfikna och lärande. Det ger oss möjlighet att skapa en spännande och lärande förskolemiljö.

Miljön på förskolan utformas efter barnens behov och intressen. Därför förändras innemiljön ibland. Det leder till flera upplevelser för barnen, och många spännande möten att växa i.

Just nu pågår ombyggnation

Vi bygger en ny del till vår förskola som beräknas stå färdig hösten 2020. Vi kommer då kunna ta emot fler yngre barn.

Lekställning på Vattmyraskolan


Adress: Hästskovägen 28

Öppetider: 6.30-17.30

vattmyra.forskola@jarfalla.se

Rektor
Rose-Marie Eriksson
Tel: 08-580 287 49
rose-marie.eriksson2@jarfalla.se

Biträdande rektor
Lena Lindström
Tel: 08-580 287 75
E-post: lena.lindstrom@jarfalla.se

Intendent
Annika Eklund  
Tel: 08-580 287 76
annika.eklund@jarfalla.se

Kontakta oss | Frågor & svar