Viksjöskolans EU-projekt

I juni 2017 certifierades Viksjöskolan till ambassadörsskola för Europaparlamentet. Elevråd, ambassadörer, skolledning, pedagoger och studie- och yrkesvägledare är väldigt stolta över den här möjligheten och ser fram emot att sprida arbetet vidare!

Ni kan följa vår resa här! 

Viksjöskolan Sveriges första certifierade ambassadörsskola för Europaparlamentet

Viksjöskolan deltar, som enda skola i Järfälla, i Europaparlamentets stora gemensamma utbildningssatsning i EU:s länder som syftar till att stärka demokratin och främja medvetenheten om Europa och om europeisk parlamentarisk demokrati bland ungdomar.

Utbildningssatsningen lanserades årsskiftet 2016-17 och Viksjöskolan är nu Sveriges första ambassadörsskola, för att aktivt och medvetet fortsätta arbetet för att stärka demokratin. Viksjöskolan kommer tillsammans med andra skolor som ingår i utbildningssatsningen att bygga ett stort nätverk mellan elever och lärare över Europa.

Europa, världen och jag

Detta arbetshäfteWord har Viksjöskolan använt för att jobba med EU-frågor.

Ann Linde, EU- och handelsminister, besökte vår skola den 22/3 2017.

Under dagen tog Ann Linde del av Viksjöskolans demokratiarbete och den pågående utbildningen till juniorambassadörer för Europaparlamentet.

– Vet man mer om EU så vet man också hur man kan påverka, sa Ann Linde under sitt besök när hon svarade på eleverna Vilmer Kasteviks och Sigrid Schönnings frågor.