2016-04-29

Stipendium stärker Viksjöskolans kamratskap

Viksjöskolans elevråd består av Arad Tajik, Parnia Hamdollazadehkive, Alexandra Kron, Felicia Eriksson och Lilian George.

Viksjöskolans elevråd har blivit tilldelade ett stipendium från Prins Carl Gustafs stiftelse på 15000 kronor. Pengarna ska gå till att ordna aktiviteter för nyanlända elever i skolans förberedelseklasser i syfte att öka integrationen.

Viksjöskolans elevråd såg ett behov att under trevliga former visa Järfälla och Stockholm för skolans nyanlända elever och berätta om allt som finns att erbjuda. Bland förslagen på aktiviteter nämns Ängsjö för att paddla kanot, besöka badplatser inför sommaren, visa Görvälns slott samt åka till Kallhälls bibliotek.

- Det är ett sätt för klasserna att komma närmare varandra som skolkamrater och möjlighet att lära av varandra, säger Felicia Eriksson från Viksjöskolans elevråd.

Besök på Skansen och Birka

- Under kommande höst ska eleverna tillsammans besöka olika platser i Stockholm, bland annat Skansen och Birka, berättar Arad Tajik, elevrådsrepresentant på Viksjöskolan.

Lärarna för förberedelseklasserna blev glatt överraskande av elevrådets initiativ och stipendiet som kommer eleverna till godo. Under utflykterna kommer eleverna att filma och skriva texter som sedan ska sammanställas och visas upp under demokrati- och fredsveckan i februari nästa år, 2017.