2016-05-10

Europadagen 9/5 på Viksjöskolan!

Med EU-flaggan i topp uppmärksammade vi Europadagen med temat ”Europa, världen och jag”. Vi lyfte frågor som rörde elevernas framtid som EU-medborgare. Åk. 8 och 9 hade samlingar i Teatern och lyssnade till Järfälla kommuns EU-ambassadör, Charlotta Granath, och Viksjöskolans studie- och yrkesvägledare, Christer Johansson.

Sverige är medlem i EU och vi möter en värld som är mer globaliserad än någonsin tidigare. Viksjöskolans elevråd har arbetat fram ett inspirationsmaterial med olika övningar med koppling till EU och demokrati, samt spelat in en film som visas för samtliga klasser. Elevrådet arbetar för att ge elever rätt förutsättningar att i framtiden kunna ta egna beslut, att beslut grundar sig på fakta och kunskap, så att vi står väl rustade för vår framtid som demokratiska medborgare.

Vi undersöker vilka möjligheter och rättigheter vi har, samt tar reda på vilka möjligheter det finns till att flytta, plugga eller jobba i andra EU-länder. Viksjöskolan har fått flera hälsningar och tips inför framtiden från EU-parlamentariker Olle Ludvigsson, kommunpolitiker, chefer och tjänstepersoner från våra samarbetspartners inför Europadagen!