2016-05-17

Viksjöskolan fick Novastipendiet

Viksjöskolan fick igår ta emot ytterligare ett stipendium, Novastipendiet på 10 000 kr, vid en ceremoni i Jakobsbergs centrum. Pengarna ska användas till att sprida skolans demokratiarbete.

Viksjöskolans elevråd fick priset för sitt arbete med Viksjömodellen – elevdemokrati på riktigt. Viksjöskolans elevråd vill utveckla och sprida arbetet med elevdemokrati till de andra skolorna i kommunen. Stipendiepengarna ska användas till att använda estetiska medel i detta arbete, t ex genom att eleverna gör film och utställningar.

Stipendiekommittén består av representanter för Järfällahus AB, HSB Norra Stor-Stockholm, Jakobsbergs Centrumgalleria och Järfälla Kultur.