2016-06-10

Årets pedagogpris tilldelas Charlotta Granath

I Järfälla kommun finns många drivna och målmedvetna lärare. I tisdag prisades Charlotta Granath, SO-lärare på Viksjöskolan och Sousan Sangari, förskollärare på Skälby förskola, för sina insatser. De har båda engagerat både elever och andra i arbetet med mänskliga rättigheter, alla människors lika värde och fred. Båda lärarna belönades med diplom, ett glasäpple och ett resestipendium på 15 000 kr.

– Jag är hedrad, rörd, tacksam och stolt över att vara lärare i Järfälla kommun. Priset visar mig att jag är på rätt väg och att jag har elevernas stöd i mitt arbete, det stärker mig i min yrkesroll, säger Charlotta Granath som även är nominerad till Handelskammarens pris för Sveriges bästa lärare.

Valet av Charlotta Granath på Viksjöskolan motiveras med att Viksjöskolans elever beskriver att de fått massor med sig från Charlottas undervisning och allt det de har gjort tillsammans med freds-, politik- och demokratiarbete. Charlotta driver flera projekt med eleverna och hennes arbete gynnar alla elever, lärare och vårdnadshavare. Eleverna säger att "de upplever att de får större förståelse och respekt om saker som sker runt om i världen och arbeten som eleverna gör med henne blir levande".

Pedagogpriset delades ut av kommunfullmäktiges ordförande Anette Lindered vid kommunfullmäktiges sammanträde tisdagen den 7 juni. Med Pedagogpriset vill Järfälla kommun visa uppskattning för pedagogernas arbete och stimulera till pedagogisk utveckling. På skolorna är det personal och rektor tillsammans med eleverna som nominerar kandidater till priset.

"Tack för en fantastisk skolgång"

Innan Charlotta Granath tog emot pedagogpriset gick Arad Tajik och Felicia Eriksson från Viksjöskolans elevråd upp i talarstolen. Båda eleverna går ut nian denna termin och kom för att tacka för sin skolgång i Järfälla och berättade om deras lärorika och inspirerade grundskoletid. Arad berättade bland annat att han i framtiden vill återvända till Järfällasalen som kommunpolitiker. Båda elevernas framförande möttes av stora applåder och mycket uppskattning från tjänstemän, kommunpolitiker, elevernas föräldrar och anhöriga, pristagaren Charlotta Granath samt Viksjöskolans rektor Johan Nyström Hjertvinge. Kommunfullmäktiges ordförande Anette Lindered berättade att Arad och Felicia är de yngsta talarna någonsin under ett kommunfullmäktige.