2016-08-15

Resa till Auschwitz

Vi går en spännande höst till mötes och Du kan bli en ambassadör mot främlingsfientlighet och antisemitism.

Sedan hösten 2015 är Viksjöskolan en av Sveriges 4 fredsskolor. Detta är något vi blivit utsedda till genom att vi förstått vikten av att belysa det hårda klimat som råder i världen och i undervisning och projekt föra fram demokratifrågor och den allt mer tilltagande främlingsfientligheten. Genom skolans engagemang har kontakter knutits, som nu bär frukt!

Under hösten kommer två elevresor till Auschwitz att genomföras. Den första resan kommer att ske i början av oktober, där 5 utvalda elever från åk. 9 deltar. Denna resa sker i SKMA:s regi och varar i 6 dagar. I mitten av november deltar 18 elever från årskurs 8 och 9. Denna resa sker i Emerichfondens och Fredens hus regi och varar i 3 dagar. Vi har blivit tilldelade Emerichfondens första stipendium.

Är du intresserad av och vill få möjlighet att följa med?

Kom till Viksjöskolans teater 29/8 kl. 08:15-08:45.

Du kommer då att få ytterligare information om resorna och hur du ska gå tillväga om du önskar följa med!

Varmt välkomna!

Hasse Waxegård, Fredrik Jonés, Fanny Lönndahl Ghidhaoui och Charlotta Granath