2016-11-01

Charlotta Granath tilldelas Helgepriset

Helgepriset - "Sveriges största skolpris" delades ut till Charlotta Granath, SO-lärare och förstelärare i demokratifrågor på Viksjöskolan i Järfälla, under tisdagens Skolforum i Älvsjö. Granath mottog priset av Chris Heister, landshövding i Stockholms län.

"Charlotta Granath lyfter fram ett ämne som ständigt är aktuellt samtidigt som det också finns ett ständigt behov av utveckling av nya didaktiska verktyg.", enligt juryns motivering. "Hon vill skapa en metodhandbok om hur man arbetar med demokratifrågor i undervisningen. Genom att belysa olika metoder för inlärning vill hon visa på möjligheter för ökad måluppfyllelse och goda studieresultat för samtliga elever. Metodhandboken har goda förutsättningar att spridas och kan komma till stor nytta bland lärare som arbetar med demokrati- och värdegrundsfrågor."

Om priset/stipendiet

Priset har instiftats av Helge Ax:son Johnsons Stiftelse och delas ut till lärare i de olika kategorierna, förskolan, grundskolan åk 1-5, åk 6-9 och gymnasieskolan/vuxenutbildningen. Syftet med priset är att pröva, utveckla, utvärdera och/eller dokumentera pedagogiskt utvecklingsarbete baserat på forskning och beprövad erfarenhet i syfte att förbättra undervisningen, höja elevernas kunskapsnivå och bidra till att framgångsrika modeller sprids. Stipendiet kan sökas av behörig lärare inom respektive kategori.