2017-01-27

Viksjöskolan tar emot stipendium i riksdagen

Viksjöskolan tar som första skola emot Emerichfondens stipendium ”Vandra i Emerich Roths fotspår”. Stipendiet är ett kunskapslyft för lärare och elever som inleds med en lärarfortbildning i metoder och övningar för arbete med normer, demokrati och kritiskt tänkande i undervisningen.

Viksjöskolan har genom stipendiet fått stöd i förberedelse och 30 000 kronor för att under hösten ha genomfört en studieresa till förintelselägret Auschwitz i södra Polen. Stipendiet togs officiellt emot under kulturutskottets ceremoni under torsdagen i Sveriges riksdags första kammare.

– Emerich Roth är Viksjöskolans fredsprofil, vi är hedrade att fortsätta föra vidare hans arv och tacksamma för att ha fått möjligheten att vandra i hans fotspår genom detta stipendium. Vi har en chans att kunna påverka framtiden och det gör vi genom att fostra våra barn och ungdomar att få ta del av historien för att kunna göra rätt val och bli goda samhällsmedborgare. Dagens ungdom vill engagera sig, ge dem möjlighet och vägledning så tar de chansen, säger Viksjöskolans rektor Johan Nyström Hjertvinge.

Freds- och demokrativecka

Viksjöskolan i Järfälla anordnar årligen en freds- och demokrativecka i anslutning till Förintelsens minnesdag den 27 januari. Frågor om demokrati, värdegrund och mänskliga rättigheter genomsyrar skolans verksamhet. Genom att få ta del av omvärldens aktuella händelser, samt möta politiker, fredsprofiler och beslutsfattare, rustas skolans elever för en framtid med förståelse och respekt.

– Viksjöskolan har genom sitt freds- och demokratiarbete lyft frågor om mänskliga rättigheter, byggt broar med nyanlända elever i Järfälla och stärkt kamratskapen med närliggande skolor genom flera goda insatser. Viksjöskolan är en värdig stipendiat och en förebild för det viktiga värdegrundsarbete som pågår i Järfällas för- och grundskolor, säger Anneli Jeppsson, verksamhetschef på Barn- och ungdomsförvaltningen.

Tanken med det nystiftade stipendiet är att utbilda unga till reflekterande och empatiska medmänniskor och ansvarsfulla samhällsmedborgare, som vill och kan föra förintelseöverlevaren Emerich Roths budskap vidare till nästa generation för ett fredligt och demokratiskt samhälle.