2017-02-09

Järfällas elevråd gästade Uppsala

Foto: Charlotta Granath

Under Järfällas årliga elevrådsdag i Uppsala under veckan samlades representanter från Järfällas högstadieskolor för en gemensam utbildningsdag i frågor om demokrati, barnkonventionen, inflytande och delaktighet.

Elever från Björkebyskolan, Fjällenskolan, Kvarnskolan, Källtorpskolan, Tallbohovskolan, Viksjöskolan och Vittra deltog i årets elevrådsdag. Jakob Vedin, Martina Zanetti, Linus Nilsson och Sigrid Schönning från Viksjöskolans elevrådsstyrelse berättar följande om elevrådsdagen:

Vi reste till Fredens hus i Uppsala. Där fick vi möta Antonio som är utbildningsansvarig. Han gav hos en hel dag full med utbildning om demokrati, inflytande och delaktighet och om barnkonventionen. Vi åkte dit i syfte att lära oss mer om hur vi ska utveckla vårt arbete inom elevrådet. En lärorik dag med massor av samarbetsövningar, bland annat att diskutera och skriva ner våra tankar om inflytande och delaktighet. Vi skulle diskutera om hur vi själva kan se delaktighet och inflytande i skolan och vad vi kan göra för att öka detta.

Vi pratade om barnkonventionen och läste barnkonventionens 54 artiklar för att sedan ta ut de fem artiklar som vi tyckte var viktigast. Vi diskuterade varför vi hade valt dessa och om hur vi ska göra för de ska följas. Vi pratade om att det är viktigt att upplysa om barnkonventionen överallt i världen för att barn ska påminnas om vilka rättigheter vi har.

Dagen har varit väldigt lärorik, det var bra ämnen och alla fick lära sig mycket. Övningarna var roliga och det fanns mycket att diskutera. Vid dagens slut fick alla skolor ta med sig material tillbaka till sina skolor. Nu ska vi jobba vidare och snart ska vi träffa de andra skolorna igen, i mars har vi en stor politisk debatt tillsammans.

Det var roligt att Eva Ullberg, ordförande i barn- och ungdomsnämnden, var med och Linus Wellander som är kommunens demokratiutvecklare. Kommunen brukar delta när vi gör saker tillsammans mellan skolorna. Linus avslutade med att vi är jätteviktiga för Järfälla kommun och att han vill komma till våra skolor för att arbeta vidare med oss, det är jättebra.

Inflytande och delaktighet

Elevråden ska vara ett tydligt organ för delaktighet och inflytande för att samla och stärka eleverna, samt värna om och föra fram elevers röst och rättigheter. Varje år genomförs en gemensam utbildningsdag och en skola står som arrangör i taget (Viksjöskolan arrangerade detta år). Detta har gjorts under flera års tid och syftet bakom detta är att stärka samarbetet mellan kommunens högstadieskolor.

Under år 2016 har Järfällas skolor inlett flera samarbeten, som exempelvis ”Barn möter barn” mellan Viksjöskolan och Viksjö förskolor, ”Demokratiforum” med samtliga högstadieskolor samt Järfälla gymnasium, politiska debatter mellan högstadieskolor och Järfälla gymnasium. Järfälla kommun har arrangerat ”Inflytandeforum” och demokrativeckor där elever från kommunens skolor deltagit. Det gemensamma arbetet stärker demokratin och samarbetet mellan skolorna i Järfälla. Som ett resultat av detta har bland annat samarbetet mellan kommunens skolor och ökat i vardagen. Skolorna besöker varandra för att inspireras och ta del av varandras verksamheter.

Fler röster från elevrådsdagen

Det var informativt och roligt – Linus, Källtorpskolan

Det var intressant och roligt att få träffa andra elevråd. Det var bra med många olika övningar – Julia och Veronica, Fjällenskolan