2017-06-10

Viksjö­skolan ambassa­dörs skola för Europa­parla­mentet

Viksjöskolan deltar, som enda skola i Järfälla, i Europa­parlamentets stora gemensamma utbildnings­satsning i EU:s länder som syftar till att stärka demokratin och främja medveten­heten om Europa och om europeisk parlamentarisk demokrati bland ungdomar.

– Viksjöskolan är hedrade att vara en del av Europa­parlamentets utbildnings­satsning. Sverige är ett relativt litet land och vi behöver blicka ut och se vad som händer i Europa och världen. Inflytande är grunden till all demokrati och skapar delaktighet och engagemang hos våra elever samt har en positiv inverkan på elevernas kunskaps­inhämtning och betyg, säger Viksjöskolans rektor Johan Nyström Hjertvinge.

Satsningen syftar till att lära om EU, men också att ge ungdomar erfarenhet av europeiskt medborgarskap: vad EU innebär för det dagliga livet och vad ungdomarna kan göra för att forma framtidens Europa så som de vill ha det. Markus Bonekamp, chef för Europa­parlamentets informations­kontor i Sverige gästade Viksjöskolan under certifieringen. 

Utbildnings­satsningen lanserades årsskiftet 2016-17 och Viksjöskolan är nu Sveriges första ambassadörs­skola, för att aktivt och medvetet fortsätta arbetet för att stärka demokratin. Viksjöskolan kommer tillsammans med andra skolor som ingår i utbildnings­satsningen att bygga ett stort nätverk mellan elever och lärare över Europa.