2017-10-20

Föreläsningar om samarbetet lärare-studievägledare

Charlotta Granath, SO-lärare och förstelärare i demokrati och Christer Johansson, studie- och yrkesvägledare sprider Viksjöskolans arbete.

Charlotta Granath, SO-lärare och förstelärare i demokrati och Christer Johansson, studie- och yrkesvägledare sprider Viksjöskolans arbete där de under hösten föreläser både i Luleå och Eskilstuna om hur studie- och yrkesvägledning stärker samtliga av skolans ämnen och har en viktig roll i att förbereda elever för kommande yrkesliv.

Med framgångsrika exempel från vardagen, med ett aktivt och synligt SYV-skap samt deltagande i utbildningssatsningar, visar Charlotta och Christer hur ett hållbart samarbete mellan SYV och lärare byggs upp och realiseras. Studie- och yrkesvägledning är hela skolans ansvar och Järfälla kommun har en SYV-samordnare som bland annat leder SYV-nätverk mellan skolor i kommunen.