2017-10-26

Ambassadörs skola för Europa parlamentet

Onsdag 25/10 fick Viksjöskolan besök av juniorambassadörer för Europaparlamentet från Vallbacksskolan i Gävle.

Besöket var mycket lyckat och Viksjöskolans juniorambassadörer berättade om hur vi arbetar med EU, demokrati och elevinflytande. En viktig del i ambassadörsskoleprogrammet är att utbyta erfarenheter, nätverka och inspirera varandra. Elever och lärare från Gävle vill gärna komma tillbaka och när de lämnade Viksjöskolan hade de fått mycket inspiration, tips och råd för sitt vidare arbete.
30 skolor i Sverige genomgår Europaparlamentets utbildningssatsning i EU:s länder. Viksjöskolan certifierades till Sveriges första Ambassadörsskola för Europaparlamentet i juni-17.