2017-11-08

Viksjölärare blev årets exempel på Skolforum

Viksjöskolans förstelärare i demokrati, Charlotta Granath, föreläste på årets Skolforum, Sveriges största mötesplats och kompetensutvecklingstillfälle för lärare och annan skolpersonal.

Charlotta lyftes som årets exempel på skolutveckling av Lärarnas Riksförbund, Lärarförbundet, Skolledarna och Ax:son Johnsons stiftelse efter att ha skrivit boken ”Demokratiuppdraget i skolan”. I boken har Viksjöskolans rektor Johan Nyström Hjertvinge, flertalet lärare och elever uttalat sig om skolans demokratiuppdrag och vilken betydelse ett aktivt och medvetet arbete i skolan har för demokratin i samhället.

Viksjöskolan är en fredsskola och Sveriges första Ambassadörsskola för Europaparlamentet.