2018-01-11

EU-arbetet uppmärksammas

Viksjöskolan inleder året med att finnas med i tidningen Skolvärlden då Charlotta Granath, Viksjöskolans EU-ambassadör, berättar om arbetet med EU-frågor och olika pedagogiska insatser.

I vår kommer elever från Viksjöskolan delta i politiska debatter och bland annat uppmärksamma Europadagen i maj då vi fokuserar på utbildnings- och arbetsmöjligheter i Europa.

http://skolvarlden.se/artiklar/larare-om-eu-utbildningen-basta-fortbildningen-jag-gattlänk till annan webbplats