2018-04-16

Besök från London

Under förra veckan hade vi besök från vår vänskola i London, Saint Gabriel's Collegelänk till annan webbplats.

En delegation bestående av elever och lärare var runt på skolan och besökte lektioner samt fick se hela vår verksamhet. De var även i järfällas kommunhus och fick träffa kommunens politiker.