2015-08-26

Nytt stall vid Säby gård

Stall

Säby ridanläggning får en ny och modern stallbyggnad på 873 kvadratmeter inne på Säby gård.

Byggnaden kommer att ligga längs med vägen in mot naturreservatet och kommer att få en genomtänkt utformning och placeras med omsorg för att inte påverka byggnadsminnet Säby gård eller övrigt kulturmiljöområde.

Det nya stallet kommer att få 28 stora boxar och en övervåning med personalutrymmen med mera. Den totala kvadratmeterytan blir ca 873.

Länsstyrelsen beslutade 2015-02-04 att bevilja dispens från Västra Järvafältets naturreservat och Säbysjöns strandskyddsbestämmelser. Järfälla ridcenter överklagade Länsstyrelsens beslut, men överklagan avslogs av mark- och miljödomstolen 2015-07-08. Miljö- och bygglovsnämnden beslutade 2015-08-25 om nybyggnation av häststallet vid Säby gård.

Kontakta oss

Servicecenter

Vi svarar på dina frågor

Måndag–torsdag kl 8–16.45
Fredag kl 8–15

Kontakta oss | Frågor & svar