Barn- och elevhälsa

Pojkar som springer

Skolan ska se till att eleverna har en bra miljö för sin kunskapsutveckling och personliga utveckling. Elevhälsan ska därför främst arbeta utifrån ett förebyggande och hälsofrämjande perspektiv. Förutom den dagliga kontakten med lärare och annan skolpersonal ska alla elever i Järfällas skolor ha tillgång till skolsköterska, skolläkare, psykolog, kurator och specialpedagog.

Medicinska insatser

Elevhälsans medicinska insatser tar över efter barnhälsovården när eleven börjar i skolan. Skolsköterskan och skolläkaren arbetar förebyggande, följer elevens hälsoutveckling och erbjuder regelbundna hälsoundersökningar, vaccinationer och särskilda insatser när det behövs.

Du kan också på eget initiativ kontakta skolsköterskan. Skolsköterskan når du på din skola. Kontakt med skolläkaren förmedlas av skolsköterskan.

Stöd till förskola och skola

För barn och elever som är i behov av särskilda insatser finns tillgång till personal med specialpedagogisk kompetens. Det är rektorn/förskolechefen som söker dessa insatser hos Järfälla Barn- och elevhälsa. Läs mer om barn- och elevstöd

Elevhälsa på gymnasieskolan

På gymnasieskolan ansvarar varje rektor för att det finns skolhälsovård och övrig elevhälsa som kurator, specialpedagoger med mera. Läs mer på respektive skolas webbplats

Stöd till barn och ungdomar som mår dåligt

Det finns många olika orsaker till varför barn och unga kan må dåligt. Här har vi listat vanliga orsaker till psykisk ohälsa och var du kan vända dig om du behöver hjälp.

Kontakta oss

Servicecenter

Vi svarar på dina frågor

Måndag–torsdag kl 8–16.45
Fredag kl 8–15

Kontakta oss | Frågor & svar