Förskola och pedagogisk omsorg

Förskolelärare läser för barn

Järfälla kommun erbjuder plats i förskola eller pedagogisk omsorg för barn som är folkbokförda eller stadigvarande vistas i kommunen. Barn har rätt till plats när deras vård­nads­havare arbetar, studerar, aktivt söker arbete eller är föräldralediga. Alla barn som är äldre än ett år och i behov av plats i förskola eller pedagogisk omsorg ska få det inom fyra månader från anmälningsdatum.

Förskola

Förskolan är till för barn i åldrarna ett till fem år. Förskolan ska lägga grunden till ett livslångt lärande och ge barnen en god pedagogisk verksamhet där omsorg, fostran och lärande bildar en helhet. Förskolan har en egen läroplan där uppdrag och mål beskrivs.

Läs mer om Järfällas förskolor

Kommunen driver även en språkförskoleavdelning, där barn med typisk språkutveckling och generell språkstörning integreras i en förskolegrupp. Ugglan språkförskoleavdelning finns på Vattmyra förskola.

Läs mer om Ugglan språkförskoleavdelning

Pedagogisk omsorg

Pedagogisk omsorg är ett alternativ till förskola och omfattar bland annat familjedaghem. Här tar dagbarnvårdare emot barn mellan ett och nio år i sitt eget hem. De kommunala dagbarnvårdarna ingår i en dagbarn­vårdar­grupp. Läroplanen för förskolan är vägledande.

Läs mer om pedagogisk omsorg

Öppen förskola

Föräldrar med hemmavarande barn som inte är inskrivna i någon förskola är välkomna till öppna förskolan. Här bedrivs pedagogisk verksamhet med barn, föräldrar och personal. Öppna förskolan är avgiftsfri.

Läs mer om Järfällas öppna förskola

Kontakta oss

Servicecenter

Vi svarar på dina frågor

Måndag–torsdag kl 8–16.45
Fredag kl 8–15

Kontakta oss | Frågor & svar